Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Straitéisí Seomra Ranga

    Visit our YouTube Strategies channel:

  • Jigsaw Strategy
  •  Straitéisí chun na Príomhscileanna a ghníomhachtú: 

A Bheith Uimheartha

Róil Ghrúpa a Shannadh more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Róil Ghrúpa a Shannadhclose

Cabhraíonn obair ghrúpa le scoláirí foghlaim go hidirghníomhach chomh maith le bheith ag forbairt scileanna idirphearsanta agus comhoibríocha.

Is fearr a ullmhaíonn scoláirí iad féin don rang nuair a bhítear ag súil leo páirt ghníomhach a ghlacadh ann.

Breathnaigh tuilleadh

Ponclathas... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Ponclathasclose

Sa straitéis seo oibríonn scolairí le chéile trí vóta grúpa chun cinntí eolasacha a dheanamh, chun tosaíochtaí a dhéanamh agus teacht ar comhréiteach. D'fhéadfaí í a úsáid i Rang Oide, Bliainghrúpa nó Comhairle Scoláirí chun teacht ar chinneadh daonlathach.

Tugann an Ponclathas an seans cothrom do gach scoláire a dtuairim a thaifead fiú amháin sna grúpaí is mó.

Breathnaigh tuilleadh

Kahoot... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Kahootclose

Is bealach gníomhach é tráth na gceisteanna chun réamheolas a spreagadh agus súil siar a chaitheamh ar ábhar. Is córas freagra-ranga quizbhunaithe é Kahoot. Léiríonn sé tráth na gceisteanna ar bhealach taitneamhach spreagúil a mbeidh dúil ag scoláirí ann.

Tugann sé an deis do mhúinteoirí ceisteanna a chur a bhfuil ábhar machnaimh iontu, réamheolas a fháil amach nó dul siar ar thopaic ar dhóigh spraíúil.

Breathnaigh tuilleadh

Léaráid Venn... more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Léaráid Vennclose

This strategy allows students to graphically display the similarities and differences between two items or themes. It works very well with groups allowing oral processing of learning. A very effective strategy for comparing and contrasting.

Breathnaigh tuilleadh

A Bheith Uimheartha
Róil Ghrúpa a Shannadh more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Róil Ghrúpa a Shannadhclose

Cabhraíonn obair ghrúpa le scoláirí foghlaim go hidirghníomhach chomh maith le bheith ag forbairt scileanna idirphearsanta agus comhoibríocha.

Is fearr a ullmhaíonn scoláirí iad féin don rang nuair a bhítear ag súil leo páirt ghníomhach a ghlacadh ann.

Breathnaigh tuilleadh

Ponclathas more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Ponclathasclose

Sa straitéis seo oibríonn scolairí le chéile trí vóta grúpa chun cinntí eolasacha a dheanamh, chun tosaíochtaí a dhéanamh agus teacht ar comhréiteach. D'fhéadfaí í a úsáid i Rang Oide, Bliainghrúpa nó Comhairle Scoláirí chun teacht ar chinneadh daonlathach.

Tugann an Ponclathas an seans cothrom do gach scoláire a dtuairim a thaifead fiú amháin sna grúpaí is mó.

Breathnaigh tuilleadh

Kahoot more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Kahootclose

Is bealach gníomhach é tráth na gceisteanna chun réamheolas a spreagadh agus súil siar a chaitheamh ar ábhar. Is córas freagra-ranga quizbhunaithe é Kahoot. Léiríonn sé tráth na gceisteanna ar bhealach taitneamhach spreagúil a mbeidh dúil ag scoláirí ann.

Tugann sé an deis do mhúinteoirí ceisteanna a chur a bhfuil ábhar machnaimh iontu, réamheolas a fháil amach nó dul siar ar thopaic ar dhóigh spraíúil.

Breathnaigh tuilleadh

Léaráid Venn more_vert

Breathnaigh tuilleadh

Léaráid Vennclose

This strategy allows students to graphically display the similarities and differences between two items or themes. It works very well with groups allowing oral processing of learning. A very effective strategy for comparing and contrasting.

Breathnaigh tuilleadh