Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Rangú


Ligeann an straitéis seo do scoláirí a dtuiscint ar choibhneasa idir rudaí agus cabhraíonn sí leo coincheapa a shoileiriú..

Úsáidtear í go comhoibríoch, forbraíonn scoláirí scileanna cumarsáide agus is féidir leo adtuiscint a dhoimhniú ar an topaic idir lámha .

Rangú

View PDF


Visit our YouTube Strategies channel
Jigsaw Strategy