Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Cleachtadh Réamhaíochta


Is straitéis léamhthuisceana í seo a úsáidtear roimh léitheoireacht chun réamheolas scoláirí a ghníomhachtú agus fiosracht a mhúscailt faoi thopaic nua.

Spreagann an straitéis seo also suim scoláirí i dtopaic agus socraíonn sí cuspóir le haghaidh leitheoireachta, éisteachta nó breathnaithe. Teagascann siad do scoláirí an dóigh le tuartha a dhéanamh, teacht roimh thuartha agus iad a dhearbhú. Nascfaidh siad eolas nua le réamheolas.

Cleachtadh Réamhaíochta

View PDF


Visit our YouTube Strategies channel
Jigsaw Strategy