Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Kahoot


Is bealach gníomhach é tráth na gceisteanna chun réamheolas a spreagadh agus súil siar a chaitheamh ar ábhar. Is córas freagra-ranga quizbhunaithe é Kahoot. Léiríonn sé tráth na gceisteanna ar bhealach taitneamhach spreagúil a mbeidh dúil ag scoláirí ann.

Tugann sé an deis do mhúinteoirí ceisteanna a chur a bhfuil ábhar machnaimh iontu, réamheolas a fháil amach nó dul siar ar thopaic ar dhóigh spraíúil.

Kahoot

View PDF


Visit our YouTube Strategies channel
Jigsaw Strategy