Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Piaraiseolas


Tugann sé seo deis do scoláirí a bheith ag foghlaim óna chéile agus feabhas a chur ar a gcuid oibre féin.  

Comhlánaíonn an straitéis seo an Piarmheasúnú ag Úsáid Critéir Ratha.

Piaraiseolas

View PDF


Visit our YouTube Strategies channel
Jigsaw Strategy