Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Bunsmaointeoireacht Chruthaitheach


Is dóigh í an straitéis seo chun samhlaíocht scoláire a mhúscailt agus tugann sí orthu teacht aníos le réimse de roghanna nó de smaointe.

Bunsmaointeoireacht Chruthaitheach

View PDF


Visit our YouTube Strategies channel
Jigsaw Strategy