Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Róil Ghrúpa a Shannadh


Cabhraíonn obair ghrúpa le scoláirí foghlaim go hidirghníomhach chomh maith le bheith ag forbairt scileanna idirphearsanta agus comhoibríocha.

Is fearr a ullmhaíonn scoláirí iad féin don rang nuair a bhítear ag súil leo páirt ghníomhach a ghlacadh ann.

Róil Ghrúpa a Shannadh

View PDF


Visit our YouTube Strategies channel
Jigsaw Strategy