Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Piarmheasúnú ag Úsáid Critéir Ratha


. . . achoimríonn critéir ratha na príomhchéimeanna nó na príomh-chomhábhair a bhíonn de dhíth ar scoláire chun an intinn foghlama a chomhlíonadh - na príomhrudaí le déanamh, le cur isteach nó le díriú orthu.

Shirley Clarke 2010

Piarmheasúnú ag Úsáid Critéir Ratha

View PDF


Visit our YouTube Strategies channel
Jigsaw Strategy