Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Smaoinigh. Péireáil. Roinn


Ceapadh an straitéis seo chun am agus struchtúr a thabhairt do scoláirí le smaoineamh ar thopaic áirithe, agus cur ar a gcumas smaointe aonair a fhorbairt agus na smaointe sin a roinnt le piar.

Smaoinigh. Péireáil. Roinn

View PDF


Visit our YouTube Strategies channel
Jigsaw Strategy