Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Tobsmaointeoireacht


Is próiseas é an tobsmaointeoireacht a spreagann scoláirí chun smaointe a ghiniúint ar dhóigh chruthaitheach

Tugann sí deis do scoláirí tarraingt as réamheolas agus naisc a dhéanamh leis an topaic reatha.

Tobsmaointeoireacht

View PDF


Visit our YouTube Strategies channel
Jigsaw Strategy