Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Post Date: 01 June 2022


Chinn an Roinn leanúint, ar bhonn eatramhach, leis na huaireanta acmhainne gairmiúla agus bainistíochta a leithdháileadh don scoilbhliain 2022/23. Tá litir le tuilleadh eolais seolta ón Roinn Oideachais chuig gach scoil. Tá neart áiseanna ar fáil do mhúinteoirí le hUaireanta Acmhainne Bhainistíochta anseo.

Post Date: 30 May 2022


Beidh scoileanna i ndiaidh litir a fháil maidir le sceidealú lá pleanála agus féinmheastóireachta na scoile uile do chur i bhfeidhm na Sraithe Sóisearaí 2022/2023.

Is é téama cheardlann TFSS na bliana seo chugainn athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na Sraithe Sóisearaí in bhur scoil agus réimsí a aithint atá le daingniú agus le forbairt tuilleadh. Tá tuilleadh sonraí faoin gceardlann seo don fhoireann iomlán le fáil i mBróisiúr FGL TFSS. Is é Dé Luain, an 12 Meán Fómhair 2022 an lá is luaithe le haghaidh áirithintí. Téigh i dteagmháil le d'Fhoireann Réigiúnach chun do lá TFSS a chur in áirithe.

Post Date: 30 May 2022


Eisíodh teachtaireacht tábhachtach chuig gach Príomhoide iar-bhunscoile tríd EsiNet maidir leis an Tuairisciú ar Réimsí Foghlama Folláine sa tSraith Shóisearach 2022. Seiceáil do bhosca isteach le haghaidh sonraí.

Post Date: 10 February 2022


D’fhoilsigh an Roinn Oideachais tráthchlár do scrúduithe na Sraithe Sóisearaí 2022. Is féidir teacht ar an tráthchlár trí chliceáil ar an nasc seo nó trí chliceáil ar an íomha thíos.

Post Date: 03 February 2022


Ag teacht sna sála ar chinneadh ón Rialtas, d’fhógair Norma Foley TD, an tAire Oideachais, ar an 1ú Feabhra, go reáchtálfar scrúduithe Sraithe Sóisearaí ar an ngnáthshlí den chéad uair ón mbliain 2019 i leith. Is féidir na socruithe don tSraith Shóisearach a léamh anseo

Post Date: 01 February 2022


Tá an t-eagrán is déanaí de Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní ar fáil le híoslódáil mar PDF nó trí chliceáil ar an nasc seo a leanas:
Nasc don Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní

Post Date: 25 January 2022


Arís, i mbliana, d'fhéadfadh scoileanna lá amháin a ghlacadh i gcomhair phleanáil na Sraithe Sóisearaí don Scoile Uile agus i gcomhair féinmheastóireacht scoile. Tá foireann nua bunaithe ag SSM, ár bhfoireann Tacaíochta le Cur i bhFeidhm na Sraithe Sóisearaí (TFSS), a chuirfidh leis an obair a rinne ár bhfoireann FGL na Scoile Uile roimhe seo trí eispéireas FGL níos saincheaptha a éascú do scoileanna. Beidh an fhoireann seo, a bheas ag feidhmiú i seacht réigiún ar fud na tíre ar fáil le cabhrú le scoileanna . 
Rachaidh TFSS i dteagmháil le scoileanna ar dtús chun cabhrú leo a fháil amach cá bhfuil siad ar thuras feidhmithe na Sraithe Sóisearaí acu. Ansin rachaidh TFSS i mbun próiseas comhdhearadh FGL le scoileanna roimh a lá druidte scoile. Samhlaítear nach n-éascódh TFSS an lá dúnta scoile ar fad. Ina áit sin, d’fhéadfaí nach n-éascódh an SSM ach cuid den lá druidte. I gcásanna den sórt sin cabhróidh TFSS le scoileanna pleanáil don chuid eile dá lá, trína bhféadfaí, mar shampla, leas a bhaint as saineolas na Sraithe Sóisearaí a tógadh le blianta beaga anuas i measc na foirne atá ann cheana féin. Is féidir socrú comh-éascaithe a fhiosrú freisin, trína bhféadfadh SSM agus pearsanra scoile cuid den lá druidte a éascú i gcomhpháirt lena chéile. 

Is féidir le scoileanna ionchur a lae pleanála don scoil uile agus don fhéinmheastóireacht scoile a chur in áirithe trí theagmháil a dhéanamh lena gCeannaire Foirne TFSS ábhartha. Déanfaidh foireann TFSS iarracht freastal ar an oiread scoileanna agus is féidir sa chuid eile den scoilbhliain reatha.