Tacaíocht le Feidhmiú na Sraithe Sóisearaí (TFSS)

EMF/KWL


Tá roinnt cuspóirí leis an straitéis seo: tarraingíonn sí réamheolas ar an téacs, socraíonn sí cuspóir le haghaidh léitheoireachta agus cabhraíonn sí le scoláirí monatóireacht a dhéanamh ar a dtuiscint.

Trí fhios a bheith aige ar shuimeanna agus ar réamheolas scoláirí bíonn an cumas ag an múinteoir tionscadail agus tascanna a chruthú atá dúshlánach agus a mbainfidh scoláirí sult astu. Is uirlis í an chairt EMF is féidir a úsáid chun bonn eolais a chur faoin teagasc agus chun foghlai scoláirí a threorú.

EMF/KWL

View PDF


Visit our YouTube Strategies channel
Jigsaw Strategy