Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • CFL1anna/CFL2anna

 • Ceannaireacht

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 22 October 2020

  Podchraoladh Nua

  Teideal: Conversations Episode 1 Keeping the Learning Active in 2020 and Beyond. Ceathrar múinteoir ag labhairt mar gheall ar a dtaithí i leith an teagaisc agus i leith na foghlama le linn tréimhse dhúnta na scoileanna agus an cruth atá ar fhoghlaim ghníomhach ina seomraí ranga le scaradh fisiceach. Gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2020

  Is é an acmhainn atá faoin spotsolas ag Eolaíocht SSM an tseachtain seo ná ‘Measúnú I gcomhair Tuisceana’, alt a phléann roinnt ceisteanna diagnóiseacha ón suíomh BEST chun cabhrú le tuiscint an scoláire a iniúchadh. Gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2020

  Ba bhreá leis an bhfoireann JCt4 míle buíochas a ghabhail le múinteoirí a d’fhreastal ar ár Seimineáir Ghréasáin le déanaí. Tá na taifid agus acmhainní ar fáil anois.

  Innealtóireacht anseo

  Teicneolaíocht an Adhmaid anseo

  Teicneolaíocht Fheidhmeach anseo

  Grafaicí anseo

 • Dáta a Postáladh: 09 October 2020

  Tá SMM ag óstáil sraith imeachtaí foghlama ar líne thar dhá sheachtain, 19ú go 22ú Deireadh Fómhair agus 2ú go 5ú Samhain. Tuilleadh eolais anseo 

  Cláraigh anseo

 • Dáta a Postáladh: 09 October 2020

  Acmhainní Gaeilge

  Tá an dara cuid den tsraith 'Feidhmchláir Teagaisc agus Foghlama' ar fáil anois chun tacú le múinteoirí maidir le taifid, aiseolas, físghabhálacha scáileáin agus tuilleadh nach iad. Gliogáil anseo chun teacht ar an acmhainn.

 • Dáta a Postáladh: 07 October 2020

  Tá Podchraoladh seolta ag an bhfoireann JCt4 dar teideal ‘Hands On’. Tá an seinnliosta seo ar fáil ar an gcainéal Junior Cycle Talks ar Soundcloud, gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 07 October 2020

  Seimineár Gréasáin Ceannaireachta, Dé Luain 12 Deireadh Fómhair 2020

  4.30-5.30 pm

  ‘Socruithe Measúnaithe don tSraith Shóisearach 2020/21’ Tuilleadh eolais anseo...  Beidh acmhainní chun tacú le pleanáil do Mheasúnuithe Rangbhunaithe ar fáil i rith an tseimineáir ghréasáin seo. Cláraigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 06 October 2020

  Tá Treoirlínte don Chiorclán Scileanna Litearthachta Bhia Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí 2021 foilsithe ag an CSS. Gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 06 October 2020

  Tacaíochtaí Nua Eolaíochta

  Is físeán gairid é ‘Reconnecting Students with Learning’ chun machnamh a dhéanamh ar an gcur chuige is fearr ó thaobh foghlaim na scoláirí a chur chun cinn. Is féidir teacht ar an bhfíseán anseo

  Is acmhainn nua ‘Ag obair ar nós eolaí’ a thacaíonn le scoláirí a bheith sábháilte agus obair phraiticiúil eolaíochta á dhéanamh acu, cuma cén áit agus iad i mbun oibre. Gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 05 October 2020

  Is údar áthais dúinn, Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach i gcomhar le Fighting Words, Visions and Revisions: A Collection of New Writing by Junior Cycle teachers a sheoladh. Cnuasach atá ann ón tionscadal POW! - Portfolio of Writing 2019-2020, a tharla idir Mhí na Samhna 2019 agus Mí an Mheithimh 2020. Tá cóipeanna den leabhar ar fáil san Ionad Oideachais áitiúil s’agatsa. Chun tacú leis an seoladh de Vision and Revision, tá sraith de trí phodchraoltaí eisithe. Is féidir leat éisteacht leo anseo

 • Dáta a Postáladh: 01 October 2020

  Seimineáir Ghréasáin Eacnamaíocht Bhaile, Déardaoin 8 Deireadh Fómhair ag 5pm, Supporting students as owners of their own learning, CBA 2 and beyond, nasc cláraithe anseo...

 • Dáta a Postáladh: 28 September 2020

  Is údar áthais dúinn a bheith ag obair le Ionad Oideachais Átha Luain chun seisiún tosaigh faoi CFL1anna/CFL2anna a sholáthar ar an 8ú Deireadh Fómhair, 7.30in – 8.30in. Cuir in áirithe anseo...

 • Dáta a Postáladh: 25 September 2020

  Tuarascáil ar chur i bhfeidhm luath Staidéar Gnó agus Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí foilsithe ag an CNCM. Gliogáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 25 September 2020

  Beidh JCt4 ag craoladh seimineáir ghréasáin beo faoi Mheasúnú Rangbhunaithe 1 i ngach aon cheann de na hábhair Teicneolaíochta. Le linn na seimineár seo beidh ionchur ann ón lucht féachana. Gliogáil anseo le haghaidh dátaí, amannta agus nasc cláraithe.

 • Dáta a Postáladh: 25 September 2020

  Gaeilge

  Tá teimpléad pleanála idirghníomhach T1 & T2, chomh maith le físghabháil scáileáin bunaithe ar an teimpléad, ar fáil ar ár suíomh anseo chun cabhrú leis an bpleanáil roinne. 

 • Dáta a Postáladh: 24 September 2020

  Seimineár Gréasáin OSPS, Máirt 29ú Meán Fómhair ag 7:30pm

  Seo seimineár gréasáin i gcomhar le NEPS agus CNCM den teideal Teacher Experience in the SPHE classroom using NCCA Resources and NEPS Advice on Returning to School. Nasc cláraithe anseo.

 • Dáta a Postáladh: 24 September 2020

  Tá an fhoireann SMM Eacnamaíocht Bhaile i gcomhair le CCPC tar éis Aonad Foghlama idirghníomhach a fhorbairt ar líne Me and My Money. Tuilleadh eolais anseo…

 • Dáta a Postáladh: 22 September 2020

  Comhdháil um Oideachas Spáis

  Is údar áthais don fhoireann SMM Eolaíochta a bheith comhpháirteach le ESERO Ireland agus ITC/Réadlann Chaisleán na Dúcharraige sa chomhdháil bhliantúil seo a bheidh á sruthú beo ar an Satharn, 26ú Meán Fómhair. Tuilleadh eolais anseo

 • Dáta a Postáladh: 22 September 2020

  Tacaíocht teagaisc agus foghlama faoi cheisteanna chonspóideacha in OSSP. Gearrchúrsa ar fáil anseo...  Saoirse Shibhialta, Idirspleáchas, Daonlathas, Na Meáin Shóisialta, Cearta agus Freagrachtaí, Athrú Aeráide…

 • Dáta a Postáladh: 18 September 2020

  Conas Seinm go Sábháilte

  Graphic Faisnéise ‘Conas Seinm go Sábháilte’ anseo chun cabhrú le múinteoirí ceoil agus ceannairí scoile fanacht slán sa seomra ceoil. Gliogáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 17 September 2020

  Tacaíochtaí Nua Eacnamaíocht Bhaile

  Físeán - Ag filleadh ar an scoil 2020, gliogáil anseo...

  Póstaeir ranga chun cabhrú le scoláirí fanacht slán i gCeachtanna Praiticiúla, 

  Staidéar ar Bhia,  gliogáil anseo... 

 • Dáta a Postáladh: 16 September 2020

  Tuairiscí na bhPríomh Scrúaitheoirí

  Tá CSS tar éis Tuairiscí na bPríomh Scrúaitheoirí do Scrúdaithe na Sraithe Sóisearaí 2019 a fhoilsiú, Eolaíocht gliogáil anseo..., agus Staidéar Gnó gliogáil anseo... 

 • Dáta a Postáladh: 16 September 2020

  Na hAmharc-Ealaíona

  Tá Grafaic Faisnéise – Ag Obair le Chéile chun Fanacht Sábháilte sa rang Amharc-Ealaín le fáil anseo... 

 • Dáta a Postáladh: 16 September 2020

  Seimineár Gréasáin Ceannaireachta, Máirt 22. Meán Fómhair, 7pm – 8pm

  ‘A discussion with School leaders- ‘Reflecting on our experiences during school closure & setting priorities for learning in 2020/21’, tuilleadh eolais anseo.... Beidh doiciméid ón Roinn Oideachas agus tosaíochtaí don fhoghlaim faoi chaibidil. Cláraigh anseo... 

 • Dáta a Postáladh: 15 September 2020

  Acmhainní 2019/2020 don Dara hÁbhar Teagaisc

  Tacaíochtaí agus acmhainní ar líne don Dara hÁbhar Teagaisc seolta anseo… 

 • Dáta a Postáladh: 11 September 2020

  An t-eolas is deireanaí ó CNCM (NCCA) – Socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích, le dátaí tábhachtacha don dara agus tríú bliain ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 11 September 2020

  Sraith Seimineáir Ghréasáin Staire

  Beidh suim ag múinteoirí atá ag múineann Stair na Sraithe Sóisearaí don chéad uair in 2020/21.  Seo athchraoladh ó Bealtaine seo caite.  

  An Introduction to the Junior Cycle History Specification, Céad 16 Meán Fómhair, 2020 7:00pm, cláraigh anseo  

  Collaborative and Classroom Planning for First-Year Junior Cycle History, Céad 23 Meán Fómhair, 2020 7:00pm, cláraigh anseo  

  Planning for and Assessing the Junior Cycle 'Big Picture' Learning Outcomes​, , Céad 30 Meán Fómhair, 2020 7:00pm, cláraigh anseo 

 • Dáta a Postáladh: 10 September 2020

  #JCt4Tuesdays

  Beidh an JCt4 ag roinnt smaointe faoi theicneolaíocht dhigiteach/teicneolaíocht ar líne go luath. Beidh na acmhainní seo ar fáil in Acmhainní, roinn Teicneolaíochtaí gach Máirt agus tríd Twitter @JC4ed ag úsáid #JCt4Tuesdays.    

 • Dáta a Postáladh: 04 September 2020

  Tá taifeadadh den seimineár gréasáin de chuid SSM i gcomhar leis an CNCM agus NEPS den teideal OSPS Tacaíocht Teagaisc maidir le Filleadh ar Scoil (Déardaoin 3ú Mean Fómhair) ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 03 September 2020

  Beidh seimineár gréasáin de chuid SSM i gcomhar leis an CNCM agus NEPS, den teideal “OSPS Tacaíocht Teagaisc maidir le Filleadh ar Scoil” ar siúl ar an Déardaoin, 3ú Meán Fómhair ag 7:30. Nasc cláraithe anseo.

  B’fhéidir go mbeadh suim ag múinteoirí OSPS, an coiste folláine agus ceannairí scoile sa seimineár gréasáin seo. 

 • Dáta a Postáladh: 31 August 2020

  Tacú le Folláine Pobail Scoile agus na Scoileanna ag Athoscailt: Treoir do Scoileanna ar fáil anseo …

 • Dáta a Postáladh: 26 August 2020

  Treoir don Fhilleadh ar an Scoil d’Ábhair Phraiticiúla in Iar-Bhunscoileanna agus i Lárionaid Oideachais ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 24 August 2020

  Socruithe Measúnachta Do na Scrúduithe Teastais 2021 – An tSraith Shóisearach agus an tSraith Shinsearach, ar fáil anseo 

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2020

  Nuachtlitir JCToday anseo…

  Eagrán eile anseo…

 • Dáta a Postáladh: 18 May 2020

  An t-eolas is déanaí ml MRBnna anseo....

 • Dáta a Postáladh: 22 April 2020

  FGL na Sraithe Sóisearaí don Scoil Uile. Sonraí teagmhála na gCeannairí Foirne Réigiúnacha anseo…

 • Dáta a Postáladh: 12 March 2020

  FÓGRA MAIDIR LE CEARDLANNA FGL AGHAIDH LE hAGHAIDH DE CHUID SSM

  Tá gach ceardlann FGL aghaidh le haghaidh de chuid SSM, idir chroísholáthar agus cheardlanna roghnacha, a bhí le tarlú in Ionaid Oideachais, agus in ionaid eile, idir 13 agus 29 Márta, agus an dá lá sin san áireamh, curtha ar ceal anois.

 • Dáta a Postáladh: 03 December 2019

  Roinnt Ceisteanna Coitianta

  Pleanáil don Fholláine sa tSraith Shóisearach – Roinnt Ceisteanna Coitianta, ar fáil anseo…

 • Dáta a Postáladh: 18 November 2019

  Tá irisleabhar ETBI ar fáil ar líne anois. Cliceáil anseo...

   

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2018

  Séanadh

 • Dáta a Postáladh: 29 August 2019

  Féilire & Pleanálaí SSM 2019/2020

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 27 May 2019

  The Webinar "Guidance Related Units of Learning" is now available online here...

  The Webinar "Exploring Other Areas of Learning in Junior Cycle" is now available online here...

 • Dáta a Postáladh: 10 May 2019

  Tá nuashonrú déanta anois againn ar an doiciméad pleanála do MRBnna i rannán na Ceannaireachta dár Suíomh Gréasáin.  Tá sé le léamh in éineacht le cáipéis CNCM, Príomhdhátaí i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe 2019/2020. Tá an dá cháipéis ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 13 December 2018

  Special Schools and Further Education Sector

  JCAD Handbook and User Guide

 • Dáta a Postáladh: 03 December 2018

  Please find attached a handbook and appendices for schools to assist in the issuing of the JCPA

  here...

  The handbook also contains the following:

  Appendix 1 - Checklist

  Appendix 2 - Logos and Signatures

  Appendix 3 -  Privacy Notice and Consent Forms

  Appendix 4 - Samples of JCPAs for 2018

  Please complete Appendix 2 should you wish to submit or update your school crest or signatures by Wednesday the 5th December, 2018.

  (Please note, only Principal and Year Head signatures can appear on the JCPA).  Vice/Deputy Principal or Co-Ordinator will not appear on the JCPA.

  Please note that the administration grant to support schools with production of the JCPAs will also issue in the coming days.

  Should you have any queries please email jcpa@education.gov.ie.  Please ensure you quote your school name and roll number in all correspondence.

 • Dáta a Postáladh: 27 September 2018

  Enhancing Teacher Professional Collaboration Through Junior Cycle Reform

  here...

 • Dáta a Postáladh: 01 June 2018

  An Fhéidearthacht chun Foghlaim don Fholláine a Leathadh níos faide ná OSSP, CO, OSPS agus Treoir

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 18 May 2018

  Science teachers – The Extended Experimental Investigation reflections and responses available

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 11 April 2018

  Folláine: BETTY McLAUGHLIN, WELLBEING TEAM LEADER, JCT, OFFERS GUIDELINES FOR SCHOOLS

  here...

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ag ár gComhdháil ar Cheannaireacht don Fhoghlaim a  reáchtáladh le déanaí rinneadh sárthaispeántas den fhoghlaim ónár dtionscadal ATS2020 Erasmus + . Léirítear roinnt de bhuaicphointí  an lae sa ghearrfhíseán seo:  Físeán...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  An Scoláire a Shuíomh i gCeartlár na Foghlama

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Am Gairmiúil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 07 March 2017

  Bileog Eolais ar Chnuaslá

  Breathnaigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2017

  JCT School Cluster CPD

  anseo...

 • Dáta a Postáladh:

Fan ar an Eolas!