Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • CFL1anna/CFL2anna

 • Ceannaireacht

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 25 March 2021

  Tá acmhainn nua dar teideal “Na Méara Is Sciobtha I dTosach: Foinsí Fuinnimh” uaslódáilte ag Nuatheangacha Iasachta. Seo an nasc: NASC

 • Dáta a Postáladh: 24 March 2021

  Tá an Seimineár Gréasáin Ceannaireachta de chuid SSM, i gcomhar leis an gCNCM, dar teideal: Clár Folláine na Sraithe Sóisearaí 2021- Plé painéil ar na treoirlínte uasdátaithe a bhí socraithe don Chéadaoin an 24ú Márta ag 12i.n. curtha ar athló agus déanfar athsceidealú air go luath.

 • Dáta a Postáladh: 24 March 2021

  Is údar áthais do SMM ár bhFGL roghnach a fhógairt dar teideal Imeachtaí Foghlama an Earraigh ar Líne.  Beidh rogha fairsing ann do gach duine agus os cionn 20 imeacht i gceist.

  Táthar ag súil go líonfar na ceardlanna go luath agus moltar clárú go luath. Is féidir teacht ar shonraí na gceardlann ag an nasc anseo.

 • Dáta a Postáladh: 22 March 2021

  Cuirfidh an Fhoireann Cheannaireachta SSM i gcomhar leis an gCNCM Seimineár Gréasáin ar siúl dar teideal: Clár Folláine na Sraithe Sóisearaí 2021- Plé painéil ar na treoirlínte uasdátaithe ar siúl ar an gCéadaoin an 24ú Márta ag 12i.n. Tá an nasc clárúcháin thíos…

  Clár Folláine na Sraithe Sóisearaí 2021- Plé painéil ar na treoirlínte uasdátaithe

 • Dáta a Postáladh: 16 March 2021

  Tá an t-ábhar agus na hacmhainní ónár gcnuascheardlann Ceoil ‘É ar Fad á Chur le Chéile; Teagasc, Foghlaim, Measúnú agus Tuairisciú i gCeol na Sraithe Sóisearaí ‘ ar fáil ag na naisc seo:

  Ábhar na Ceardlainne 

  Acmhainní na Ceardlainne 2020/2021 

 • Dáta a Postáladh: 15 March 2021

  Is cúis lúcháir don fhoireann Ghrafaic i gcuideachta leis an Institiúd Ríoga d’Ailtirí na hÉireann (IRAÉ) deis a thabhairt do scoláirí ag staidéar Grafaice sa tSraith Sóisearach páirt a ghlacadh i dtaispeántas Good Design in Everyday Life. Gach eolas ar fáil ar an suíomh gréasáin RIAI.

 • Dáta a Postáladh: 15 March 2021

  Tá na ceardlanna STE(A)M ar fáil ar líne faoi láthair. Is sraith de cheardlanna nua agus fionnachtánacha atá i gceist i gcomhpháirtíocht le réimse leathan páirtnéirí iomráiteacha éagsúla. Cláraigh anseo ag an nasc seo STE(A)M Ceardlann Roghnacha FGL ar Líne

 • Dáta a Postáladh: 12 March 2021

  Tá Mataí Boird Idirghníomhacha agus frámaí scríbhneoireachta idirghníomhacha don Straitéis na 6 C-anna uaslódáilte ag Nuatheangacha Iasachta. Seo iad na naisc: 

  Mataí Boird Idirghníomhacha     Straitéis na 6 C-anna 

 • Dáta a Postáladh: 10 March 2021

  Deir na treoirlinte dar teideal ‘Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021’ foilsithe ag an Roinn Oideachas ar an 9ú Márta go n-eiseoidh an scoil Tuairisc Scoile ina ndéantar cur síos ar ghnóthachtálacha foghlama an scoláire. Tá sé de chead ag gach scoil na modhanna measúnaithe agus formáid na tuairisce scoile a úsáidfear a roghnú. Tá tacaíocht bhreise maidir le tuairisciú le fáil ag an nasc anseo.  

  Tuairisciú | CNCM

 • Dáta a Postáladh: 10 March 2021

  D’fhoilsigh an Roinn Oideachais treoirlínte ar an 9ú Márta dar teideal “Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021”. Tá teacht ar an doiciméid ag an nasc anseo:

  Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021

 • Dáta a Postáladh: 08 March 2021

  Ar mhaith leat Snáithe 2 den ghearrchúrsa OSSP a iniúchadh?

  Tá sraith de thrí fhísghabhálacha scáileáin curtha le chéile agus seo í an dara ceann. Tá buíochas faoi leith ag dul do na Comhaltaí OSSP. Is féidir teacht uirthi anseo.

 • Dáta a Postáladh: 08 March 2021

  Tá iarratais ar oscailt anois do Play, Create, Perform!  Tá an tsraith de cheardlanna na taibh-ealaíona ar líne seo forbartha i gcomhpháirtíocht le hAmharclann Óige na hÉireann do mhúinteoirí na Sraithe Sóisearaí ó gach ábhar. Tá teorainn le líon na n-áiteanna atá ar fáil. Cláraigh ar www.artsinjuniorcycle.ie 
   

 • Dáta a Postáladh: 08 March 2021

  Tá SMM ag earcú faoi láthair chun poist iasachta lánaimseartha a líonadh don scoilbhliain 2021/22. Ní mór iarratais a bheith istigh faoin Déardaoin, an 18ú Márta 2021 ar a 3 i.n. Is féidir teacht ar na sonraí sa roinn earcaíochta.

 • Dáta a Postáladh: 24 February 2021

  Lá náisiúnta nua chun an léitheoireacht a cheiliúradh is ea Éire ag Léamh, á reachtáil ag na leabharlanna poiblí, mar chuid de feachtas 'Go dTé Tú Slán' an Rialtais. Is féidir leat teacht ar acmhainní ar shuíomh an fheachtais agus is féidir leis na scoláirí gealltanas a thabhairt tamall a chaitheamh ag léamh ar an Déardaoin, an 25 Feabhra anseo

 • Dáta a Postáladh: 22 February 2021

  Tá an Roinn tar éis an nuachtlitir mar gheall ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) a fhoilsiú agus tá sí ar fáil thíos.

  Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe Nuachtlitir

 • Dáta a Postáladh: 10 February 2021

  Tá iarratais ar oscailt anois don dara babhta de Style & Purpose: Developing your Voice. Tá an tsraith de cheardlanna scríbhneoireachta ar líne seo forbartha i gcomhpháirtíocht le hÉigse Éireann do mhúinteoirí na Sraithe Sóisearaí ó gach ábhar. Tá teorainn le líon na n-áiteanna atá ar fáil. Cláraigh ar www.artsinjuniorcycle.ie 
   

 • Dáta a Postáladh: 02 February 2021

  What’s Your Story? i gcomhpháirtíocht le PPLI ar ais! Seo ceardlann roghnach chun tacú le múinteoirí le seanchas digiteach i Nuatheangacha Iasachta. Chun d’áit a chinntiú, téigh go dtí Digital Storytelling 2021: What's Your Story

 • Dáta a Postáladh: 29 January 2021

  Ceol

  Tabharfaidh na acmhainní ceoil seo tacaíocht do mhúinteoirí agus iad ag múineadh ar líne. Tá siad oiriúnach freisin don fhoghlaim aghaidh ar aghaidh. Tá gach gníomhaíocht foghlama uaslódáilte mar PDF nó mar cóip eagarthóireachta, féach anseo

 • Dáta a Postáladh: 16 January 2021

  Tá Ceannaireacht Scoile ar Líne ag tosú le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach ar an 25ú d’Eanáir ag díriú ar Leading a Student-centred approach to Assessment/Cur chuige Scoláire-lárnach don Mheasúnú a chur chun tosaigh

  Gliogáil anseo chun féachaint ar fhíseán gairid ar ábhar agus struchtúr an FGL.

  Cláraigh ag www.jctregistration.ie

 • Dáta a Postáladh: 11 December 2020

  Tá na ceardlanna FGL Ábhair ar Líne, ag tosú ar an 6 Eanáir go dtí an 22 Márta 2021. Tugann an físeán gairid seo réamhbhlaiseadh duit. Bain triail as anseo

 • Dáta a Postáladh: 30 November 2020

  Tá taifeadadh den seimineár gréasáin Philosophical Inquiry and the Critically Engaged Classroom ar fail anseo

 • Dáta a Postáladh: 30 November 2020

  Ar mhaith leat Snáithe 1 den ghearrchúrsa OSSP a iniúchadh?

  Tá sraith de thrí fhísghabhálacha scáileáin curtha le chéile agus seo í an chéad cheann. Tá  buíochas faoi leith ag dul do na Comhaltaí OSSP. Is féidir teacht air anseo.

 • Dáta a Postáladh: 27 November 2020

  Tá, eipeasóid a haon agus a dó de MFL Shoptalk, podchraoltaí de chuid na Nuatheangacha Iasachta, ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 27 November 2020

  Beidh seimineár gréasáin ag Oideachas Reiligiúnach dar teideal Preparing for Classroom Based Assessment 1, ar siúl ar an gCéadaoin an 2ú lá Nollaig ag 7i.n. Deis a bheidh ann achoimre a dhéanamh ar an bpróiseas MRB agus ceisteanna a chur. Cláraigh anseo chun a bheith páirteach agus chun nasc a fháil don taifeadadh. Gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 25 November 2020

  Nua Theangacha Iasachta

  Leabhrán idirghníomhach é Geabaire: Straitéisí agus Uirlisí chun Cumarsáid ó Bhéal a Spreagadh sa Seomra Ranga NTI ina mbíonn Scaradh Fisiciúil. Tá sé ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 25 November 2020

  Foilsíodh an Ciorclán is deireannaí ó ROS 0076/2020 i leith na Sraithe Sóisearaí ar an 18ú Samhain 2020 – Socruithe le haghaidh Chur Chun Feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt ar leith don scoilbhliain 2020/21 Ciorcláin agus Foirmeacha - An Roinn Oideachais agus Scileanna

 • Dáta a Postáladh: 20 November 2020

  Ceol

  Beidh "Junior Cycle Music Sample Paper: An Exploration” ar siúl ar líne, ar an Máirt an 24ú Samhain ó 4.30in – 5.30in. Deis a bheidh ann plé a dhéanamh ar an bPáipéar Samplach Ceoil atá foilsithe ag an gCoimisiún na Scrúduithe Stáit. Is féidir réamh-chlárú a dhéanamh anseo

 • Dáta a Postáladh: 20 November 2020

  Seimineáir Gréasáin do Ceannairí

  Ar an gCéadaoin 25ú Samhain 11.30rn – 12.30in, reachtálfar seimineáir gréasáin a bhreathnóidh ar na príomhathruithe sa chiorclán 0076/2020 don scoilbhliain 2020/21. Tuilleadh eolais anseo. Cláraigh anseo

 • Dáta a Postáladh: 19 November 2020

  Eolas faoi thacaíochtaí FGL na Sraithe Sóisearaí do scoileanna agus do mhúinteoirí 2020/2021, sonraí faoi chnuaslaethanta ábhair FGL ar líne san áireamh.  

  Ábhar tacaíochta FGL SSM 2020/2021

  Cnuaslá Ar Líne don FGL Ábhair de chuid SSM (JCT)

 • Dáta a Postáladh: 18 November 2020

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  Is údar áthais dúinn, ceardlann roghnach DesignCIRCLE a chur ar fáil i gcomhpháirtíocht leis an Comhairle Ceardaíochta agus Dearthóireachta na hÉireann (CCDÉ). Is deis an DesignCIRCLE do mhúinteoirí Amharc-Ealaíne páirt a ghlacadh i bpobal cleachtais foghlama ar líne le dearthóirí. Cláraigh ar: www.artinjuniorcycle.ie

 • Dáta a Postáladh: 12 November 2020

  Teicneolaíocht Fheidhmeach

  Tá réimse de thacaí teagaisc agus foghlama don seomra ranga forbartha ag Foireann na Teicneolaíochta Feidhmí agus is féidir iad a fháil ach gliogáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 05 November 2020

  Nuatheangacha Iasachta

  Tá bileog eolais foilsithe faoi measúnú foirmitheach. Gliogáil anseo.

  Tá an chéad podchraoladh, ‘Supporting Student Engagement in the Physically Distanced JC MFL Classroom’ ar fáil anseo.

  ‘Chatterbox: Strategies and Tools for Encouraging Oral Communication in the Physically Distanced MFL Classroom’ ar fáil anseo.

   

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2020

  Is údar áthais dúinn, Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, ceardlann roghnacha a chur ar fáil an mhí seo. Tuilleadh eolais anseo. Tuilleadh eolais anseo do ‘Class Acts’. Chun áit a chur in áirithe, téigh go: www.artsinjuniorcycle.ie   

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2020

  Na hAmharc-Ealaíona

  Tá na téamaí don MRB 1: Ó Próiseas go Cur i gCrích 2020/21 ar fáil ar www.curriculumonline.ie agus anseo.

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2020

  Eacnamaíocht Bhaile

  Tá eolas faoi na tascanna don Scrúdú Scileanna Inniúlachta Bia ar fáil ar www.examinations.ie agus anseo.

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2020

  Tá na CSS Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí, Páipéar Samplach ar fail anois do na ábhair seo a leanas:

  Ceol

  Eacnamaíocht Bhaile

  Matamaitic Ardleibhéal  

  Matamaitic Gnáthleibhéal

  Stair

  Tíreolaíocht

 • Dáta a Postáladh: 22 October 2020

  Podchraoladh Nua

  Teideal: Conversations Episode 1 Keeping the Learning Active in 2020 and Beyond. Ceathrar múinteoir ag labhairt mar gheall ar a dtaithí i leith an teagaisc agus i leith na foghlama le linn tréimhse dhúnta na scoileanna agus an cruth atá ar fhoghlaim ghníomhach ina seomraí ranga le scaradh fisiceach. Gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2020

  Is é an acmhainn atá faoin spotsolas ag Eolaíocht SSM an tseachtain seo ná ‘Measúnú I gcomhair Tuisceana’, alt a phléann roinnt ceisteanna diagnóiseacha ón suíomh BEST chun cabhrú le tuiscint an scoláire a iniúchadh. Gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2020

  Ba bhreá leis an bhfoireann JCt4 míle buíochas a ghabhail le múinteoirí a d’fhreastal ar ár Seimineáir Ghréasáin le déanaí. Tá na taifid agus acmhainní ar fáil anois.

  Innealtóireacht anseo

  Teicneolaíocht an Adhmaid anseo

  Teicneolaíocht Fheidhmeach anseo

  Grafaicí anseo

 • Dáta a Postáladh: 09 October 2020

  Tá SMM ag óstáil sraith imeachtaí foghlama ar líne thar dhá sheachtain, 19ú go 22ú Deireadh Fómhair agus 2ú go 5ú Samhain. Tuilleadh eolais anseo 

  Cláraigh anseo

 • Dáta a Postáladh: 09 October 2020

  Acmhainní Gaeilge

  Tá an dara cuid den tsraith 'Feidhmchláir Teagaisc agus Foghlama' ar fáil anois chun tacú le múinteoirí maidir le taifid, aiseolas, físghabhálacha scáileáin agus tuilleadh nach iad. Gliogáil anseo chun teacht ar an acmhainn.

 • Dáta a Postáladh: 07 October 2020

  Tá Podchraoladh seolta ag an bhfoireann JCt4 dar teideal ‘Hands On’. Tá an seinnliosta seo ar fáil ar an gcainéal Junior Cycle Talks ar Soundcloud, gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 07 October 2020

  Seimineár Gréasáin Ceannaireachta, Dé Luain 12 Deireadh Fómhair 2020

  4.30-5.30 pm

  ‘Socruithe Measúnaithe don tSraith Shóisearach 2020/21’ Tuilleadh eolais anseo...  Beidh acmhainní chun tacú le pleanáil do Mheasúnuithe Rangbhunaithe ar fáil i rith an tseimineáir ghréasáin seo. Cláraigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 06 October 2020

  Tá Treoirlínte don Chiorclán Scileanna Litearthachta Bhia Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí 2021 foilsithe ag an CSS. Gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 06 October 2020

  Tacaíochtaí Nua Eolaíochta

  Is físeán gairid é ‘Reconnecting Students with Learning’ chun machnamh a dhéanamh ar an gcur chuige is fearr ó thaobh foghlaim na scoláirí a chur chun cinn. Is féidir teacht ar an bhfíseán anseo

  Is acmhainn nua ‘Ag obair ar nós eolaí’ a thacaíonn le scoláirí a bheith sábháilte agus obair phraiticiúil eolaíochta á dhéanamh acu, cuma cén áit agus iad i mbun oibre. Gliogáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 05 October 2020

  Is údar áthais dúinn, Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach i gcomhar le Fighting Words, Visions and Revisions: A Collection of New Writing by Junior Cycle teachers a sheoladh. Cnuasach atá ann ón tionscadal POW! - Portfolio of Writing 2019-2020, a tharla idir Mhí na Samhna 2019 agus Mí an Mheithimh 2020. Tá cóipeanna den leabhar ar fáil san Ionad Oideachais áitiúil s’agatsa. Chun tacú leis an seoladh de Vision and Revision, tá sraith de trí phodchraoltaí eisithe. Is féidir leat éisteacht leo anseo

 • Dáta a Postáladh: 01 October 2020

  Seimineáir Ghréasáin Eacnamaíocht Bhaile, Déardaoin 8 Deireadh Fómhair ag 5pm, Supporting students as owners of their own learning, CBA 2 and beyond, nasc cláraithe anseo...

 • Dáta a Postáladh: 28 September 2020

  Is údar áthais dúinn a bheith ag obair le Ionad Oideachais Átha Luain chun seisiún tosaigh faoi CFL1anna/CFL2anna a sholáthar ar an 8ú Deireadh Fómhair, 7.30in – 8.30in. Cuir in áirithe anseo...

 • Dáta a Postáladh: 25 September 2020

  Tuarascáil ar chur i bhfeidhm luath Staidéar Gnó agus Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí foilsithe ag an CNCM. Gliogáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 25 September 2020

  Beidh JCt4 ag craoladh seimineáir ghréasáin beo faoi Mheasúnú Rangbhunaithe 1 i ngach aon cheann de na hábhair Teicneolaíochta. Le linn na seimineár seo beidh ionchur ann ón lucht féachana. Gliogáil anseo le haghaidh dátaí, amannta agus nasc cláraithe.

 • Dáta a Postáladh: 25 September 2020

  Gaeilge

  Tá teimpléad pleanála idirghníomhach T1 & T2, chomh maith le físghabháil scáileáin bunaithe ar an teimpléad, ar fáil ar ár suíomh anseo chun cabhrú leis an bpleanáil roinne. 

 • Dáta a Postáladh: 24 September 2020

  Seimineár Gréasáin OSPS, Máirt 29ú Meán Fómhair ag 7:30pm

  Seo seimineár gréasáin i gcomhar le NEPS agus CNCM den teideal Teacher Experience in the SPHE classroom using NCCA Resources and NEPS Advice on Returning to School. Nasc cláraithe anseo.

 • Dáta a Postáladh: 24 September 2020

  Tá an fhoireann SMM Eacnamaíocht Bhaile i gcomhair le CCPC tar éis Aonad Foghlama idirghníomhach a fhorbairt ar líne Me and My Money. Tuilleadh eolais anseo…

 • Dáta a Postáladh: 22 September 2020

  Comhdháil um Oideachas Spáis

  Is údar áthais don fhoireann SMM Eolaíochta a bheith comhpháirteach le ESERO Ireland agus ITC/Réadlann Chaisleán na Dúcharraige sa chomhdháil bhliantúil seo a bheidh á sruthú beo ar an Satharn, 26ú Meán Fómhair. Tuilleadh eolais anseo

 • Dáta a Postáladh: 22 September 2020

  Tacaíocht teagaisc agus foghlama faoi cheisteanna chonspóideacha in OSSP. Gearrchúrsa ar fáil anseo...  Saoirse Shibhialta, Idirspleáchas, Daonlathas, Na Meáin Shóisialta, Cearta agus Freagrachtaí, Athrú Aeráide…

 • Dáta a Postáladh: 18 September 2020

  Conas Seinm go Sábháilte

  Graphic Faisnéise ‘Conas Seinm go Sábháilte’ anseo chun cabhrú le múinteoirí ceoil agus ceannairí scoile fanacht slán sa seomra ceoil. Gliogáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 17 September 2020

  Tacaíochtaí Nua Eacnamaíocht Bhaile

  Físeán - Ag filleadh ar an scoil 2020, gliogáil anseo...

  Póstaeir ranga chun cabhrú le scoláirí fanacht slán i gCeachtanna Praiticiúla, 

  Staidéar ar Bhia,  gliogáil anseo... 

 • Dáta a Postáladh: 16 September 2020

  Tuairiscí na bhPríomh Scrúaitheoirí

  Tá CSS tar éis Tuairiscí na bPríomh Scrúaitheoirí do Scrúdaithe na Sraithe Sóisearaí 2019 a fhoilsiú, Eolaíocht gliogáil anseo..., agus Staidéar Gnó gliogáil anseo... 

 • Dáta a Postáladh: 16 September 2020

  Na hAmharc-Ealaíona

  Tá Grafaic Faisnéise – Ag Obair le Chéile chun Fanacht Sábháilte sa rang Amharc-Ealaín le fáil anseo... 

 • Dáta a Postáladh: 16 September 2020

  Seimineár Gréasáin Ceannaireachta, Máirt 22. Meán Fómhair, 7pm – 8pm

  ‘A discussion with School leaders- ‘Reflecting on our experiences during school closure & setting priorities for learning in 2020/21’, tuilleadh eolais anseo.... Beidh doiciméid ón Roinn Oideachas agus tosaíochtaí don fhoghlaim faoi chaibidil. Cláraigh anseo... 

 • Dáta a Postáladh: 15 September 2020

  Acmhainní 2019/2020 don Dara hÁbhar Teagaisc

  Tacaíochtaí agus acmhainní ar líne don Dara hÁbhar Teagaisc seolta anseo… 

 • Dáta a Postáladh: 11 September 2020

  An t-eolas is deireanaí ó CNCM (NCCA) – Socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích, le dátaí tábhachtacha don dara agus tríú bliain ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 11 September 2020

  Sraith Seimineáir Ghréasáin Staire

  Beidh suim ag múinteoirí atá ag múineann Stair na Sraithe Sóisearaí don chéad uair in 2020/21.  Seo athchraoladh ó Bealtaine seo caite.  

  An Introduction to the Junior Cycle History Specification, Céad 16 Meán Fómhair, 2020 7:00pm, cláraigh anseo  

  Collaborative and Classroom Planning for First-Year Junior Cycle History, Céad 23 Meán Fómhair, 2020 7:00pm, cláraigh anseo  

  Planning for and Assessing the Junior Cycle 'Big Picture' Learning Outcomes​, , Céad 30 Meán Fómhair, 2020 7:00pm, cláraigh anseo 

 • Dáta a Postáladh: 10 September 2020

  #JCt4Tuesdays

  Beidh an JCt4 ag roinnt smaointe faoi theicneolaíocht dhigiteach/teicneolaíocht ar líne go luath. Beidh na acmhainní seo ar fáil in Acmhainní, roinn Teicneolaíochtaí gach Máirt agus tríd Twitter @JC4ed ag úsáid #JCt4Tuesdays.    

 • Dáta a Postáladh: 04 September 2020

  Tá taifeadadh den seimineár gréasáin de chuid SSM i gcomhar leis an CNCM agus NEPS den teideal OSPS Tacaíocht Teagaisc maidir le Filleadh ar Scoil (Déardaoin 3ú Mean Fómhair) ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 03 September 2020

  Beidh seimineár gréasáin de chuid SSM i gcomhar leis an CNCM agus NEPS, den teideal “OSPS Tacaíocht Teagaisc maidir le Filleadh ar Scoil” ar siúl ar an Déardaoin, 3ú Meán Fómhair ag 7:30. Nasc cláraithe anseo.

  B’fhéidir go mbeadh suim ag múinteoirí OSPS, an coiste folláine agus ceannairí scoile sa seimineár gréasáin seo. 

 • Dáta a Postáladh: 31 August 2020

  Tacú le Folláine Pobail Scoile agus na Scoileanna ag Athoscailt: Treoir do Scoileanna ar fáil anseo …

 • Dáta a Postáladh: 26 August 2020

  Treoir don Fhilleadh ar an Scoil d’Ábhair Phraiticiúla in Iar-Bhunscoileanna agus i Lárionaid Oideachais ar fáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 24 August 2020

  Socruithe Measúnachta Do na Scrúduithe Teastais 2021 – An tSraith Shóisearach agus an tSraith Shinsearach, ar fáil anseo 

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2020

  Nuachtlitir JCToday anseo…

  Eagrán eile anseo…

 • Dáta a Postáladh: 18 May 2020

  An t-eolas is déanaí ml MRBnna anseo....

 • Dáta a Postáladh: 22 April 2020

  FGL na Sraithe Sóisearaí don Scoil Uile. Sonraí teagmhála na gCeannairí Foirne Réigiúnacha anseo…

 • Dáta a Postáladh: 12 March 2020

  FÓGRA MAIDIR LE CEARDLANNA FGL AGHAIDH LE hAGHAIDH DE CHUID SSM

  Tá gach ceardlann FGL aghaidh le haghaidh de chuid SSM, idir chroísholáthar agus cheardlanna roghnacha, a bhí le tarlú in Ionaid Oideachais, agus in ionaid eile, idir 13 agus 29 Márta, agus an dá lá sin san áireamh, curtha ar ceal anois.

 • Dáta a Postáladh: 03 December 2019

  Roinnt Ceisteanna Coitianta

  Pleanáil don Fholláine sa tSraith Shóisearach – Roinnt Ceisteanna Coitianta, ar fáil anseo…

 • Dáta a Postáladh: 18 November 2019

  Tá irisleabhar ETBI ar fáil ar líne anois. Cliceáil anseo...

   

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2018

  Séanadh

 • Dáta a Postáladh: 29 August 2019

  Féilire & Pleanálaí SSM 2019/2020

  anseo...

 • Dáta a Postáladh: 27 May 2019

  The Webinar "Guidance Related Units of Learning" is now available online here...

  The Webinar "Exploring Other Areas of Learning in Junior Cycle" is now available online here...

 • Dáta a Postáladh: 10 May 2019

  Tá nuashonrú déanta anois againn ar an doiciméad pleanála do MRBnna i rannán na Ceannaireachta dár Suíomh Gréasáin.  Tá sé le léamh in éineacht le cáipéis CNCM, Príomhdhátaí i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe 2019/2020. Tá an dá cháipéis ar fáil anseo.

 • Dáta a Postáladh: 13 December 2018

  Special Schools and Further Education Sector

  JCAD Handbook and User Guide

 • Dáta a Postáladh: 03 December 2018

  Please find attached a handbook and appendices for schools to assist in the issuing of the JCPA

  here...

  The handbook also contains the following:

  Appendix 1 - Checklist

  Appendix 2 - Logos and Signatures

  Appendix 3 -  Privacy Notice and Consent Forms

  Appendix 4 - Samples of JCPAs for 2018

  Please complete Appendix 2 should you wish to submit or update your school crest or signatures by Wednesday the 5th December, 2018.

  (Please note, only Principal and Year Head signatures can appear on the JCPA).  Vice/Deputy Principal or Co-Ordinator will not appear on the JCPA.

  Please note that the administration grant to support schools with production of the JCPAs will also issue in the coming days.

  Should you have any queries please email jcpa@education.gov.ie.  Please ensure you quote your school name and roll number in all correspondence.

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ag ár gComhdháil ar Cheannaireacht don Fhoghlaim a  reáchtáladh le déanaí rinneadh sárthaispeántas den fhoghlaim ónár dtionscadal ATS2020 Erasmus + . Léirítear roinnt de bhuaicphointí  an lae sa ghearrfhíseán seo:  Físeán...

 • Dáta a Postáladh: 15 December 2017

  Am Gairmiúil

  Anseo...

 • Dáta a Postáladh: 07 March 2017

  Bileog Eolais ar Chnuaslá

  Breathnaigh anseo...

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2017

  JCT School Cluster CPD

  anseo...

 • Dáta a Postáladh:

Fan ar an Eolas!