Baile

 • Céim 1

 • Céim 2

 • Céim 2

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 3

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 4

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • Céim 5

 • CFL1anna/CFL2anna

 • Ceannaireacht

 • Folláine

Fógraí

 • Dáta a Postáladh: 24 November 2021

  Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní

  Tá an t-eagrán is déanaí de Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní ar fáil le híoslódáil mar PDF nó trí chliceáil ar an nasc seo a leanas: Nasc don Nuachtlitir don Mhúinteoir Uaireanta Bainistíochta Acmhainní (Eagrán 3)

 • Dáta a Postáladh: 22 November 2021

  JCt4 Teicneolaíocht an Adhmaid: Podchraoladh

  Bhí an deis ag JCt4 (Teicneolaíocht an Adhmaid) i gcomhpháirt leis na hEalaíona sa tSraith Shóisearach labhairt le Daniel Gill, déantóir troscáin, le déanaí don Phodchroaladh Junior Cycle Talks. Labhair Daniel faoina phaisean don cheird seo agus faoin bpróiséas ó thús go deireadh. Éist leis an gcomhrá iomlán trí chliceáil ar an nasc seo.

 • Dáta a Postáladh: 17 November 2021

  Ceol

  Tá Treoirlínte Measúnaithe Nua-Shonraithe foilsithe ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta don Mheasúnú Rangbhunaithe (Uasdátaithe Samhain 2021).  Chun teacht orthu cliceáil anseo 

 • Dáta a Postáladh: 11 November 2021

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  NUA! Opera Club

  Cuireann na hEalaíona sa tSraith Shóisearach sraith de chúig cheardlann ar líne i láthair i gcomhpháirt le Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann (INO). Dearadh na ceardlanna seo chun múinteoirí na Sraithe Sóisearaí a chur ar an eolas faoin réimse leathan de ghairmithe a thagann le chéile chun ceoldrámaíocht a chur le chéile. Ní gá eolas a bheith agat ar an gceoldrámaíocht chun freastail ar na ceardlanna seo.  Tosaíonn an tsraith seo ar an 23ú Samhain le guth meánsopráin Sharon Carty le píosa ón INO ‘‘20 Shots of Opera’.

  Cláraigh anseo     Tuilleadh eolais anseo 

 • Dáta a Postáladh: 08 November 2021

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  Writing our Place

  Cuireann na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, i gcomhpháirt le Fighting Words, Writing our Place ar fáil do mhúinteoirí uile na Sraithe Sóisearaí. Is sraith de cheardlanna taobh istigh agus taobh amuigh atá i gceist le Writing our Place ag tosú ar an Satharn 20ú Samhain agus ag críochnú le taispeántas d’obair na rannpháirtithe i mí Eanáir 2022. Éascaitheoir: Roisín Lonergan (Stiúrthóir cruthaitheach, Five Lamps Festival). Spásanna teoranta. Cláraigh anseo.

  A World Made of Stories

  Beidh A World Made of Stories le Dr. Ricardo Castellini da Silva, (leachtóir i litearthacht sna meáin agus ball den líonra litearthacht sna meáin de chuid BAI) ar siúl arís ar an Luan 15 Samhain, 2021. Déanann an cheardlann ar líne seo iniúchadh ar an tábhacht a bhaineann leis an scéalaíocht dhigiteach i gcomhthéacs an seomra ranga. Cláraigh anseo.

  Creative Coding – Blascheardlann

  Bígí linn ar líne ar an Máirt 16ú Samhain do bhlascheardlann ar Creative Coding forbartha i gcomhpháirt le LERO.  Cuirtear an cheardlann phraiticiúil ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do Shnáithe 1 den Ghearrchúrsa ‘Codú’.   Cláraigh anseo

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2021

  Eacnamaíocht Bhaile

  Treoirlínte ó CSS chomh maith le heolas faoi na Tascanna don Scrúdú Scileanna Inniúlachta Bia 2022 ar fáil ar www.examinations.ie

 • Dáta a Postáladh: 03 November 2021

  Páipéir Shamplach: Teicneolaíochtaí

  D’fhoilsigh Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) Páipéir shamplach (leibhéal comónta) do na hábhair teicneolaíochtaí ar an Aoine 22ú Deireadh Fómhair. Is féidir cliceáil ar an nasc cuí thíos chun an páipéar cuí a aimsiú.

  Teicneolaíocht Fheidhmeach

  Innealtóireacht

  Grafaic

  Teicneolaíocht Adhmaid

 • Dáta a Postáladh: 02 November 2021

  Mata

  Beidh FGL roghnach ‘aghaidh ar aghaidh’ á reáchtáil ag Foireann an Mhata, SSM, do mhúinteoirí nua nó múinteoirí atá ag filleadh ar Mhata na Sraithe Sóisearaí. Beidh na himeachtaí seo ar siúl ar an 8ú Samhain, 7.00 i.n - 8.15 i.n. in Ionaid Oideachais éagsúla ar fud na tíre. Cláraigh trí chliceáil anseo nó trí chliceáil ar an íomha thíos

 • Dáta a Postáladh: 02 November 2021

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  SPRIOCDHÁTA SÍNTE- Stíl agus Sprioc

  Tá am ann fós le clárú don tSraith ceardlann ‘Stíl agus Sprioc’,  mar tá síneadh ama curtha leis an spriocdháta go dtí an Luan 8ú Samhain.

  Forbraíodh an cheardlann seo i gcomhpháirt le hÉigse Éireann agus tá an tsraith seo ar oscailt do mhúinteoirí uile na sraithe sóisearaí. Cuirtear rannpháirtithe i ngrúpaí beaga le scríbhneoir proifisiúnta chun chíoradh a dhéanamh ar cheann de na seánraí seo a leanas:

  Ficsean do dhéagóirí

  Filíocht

  Gearrscéalaíocht

  Scríbhneoireacht do pháistí

  Scríbhneoireacht scáileáin

  Neamhfhicsean

  Cláraigh anseo

 • Dáta a Postáladh: 21 October 2021

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  Tá an clár do na hEalaíona sa tSraith Shóisearach faoi lán seoil. Féach thíos don t-eolas faoi cheardlanna ar líne agus tionscnaimh le teacht.

  Songwriting with Niamh Regan Déardaoin 4 Samhain.  Cláraigh anseo

  Style & Purpose with Poetry Ireland ag tosú Dé Céadaoin 3 Samhain.  Cláraigh anseo

  Tuilleadh eolais ar fáil ag www.artsinjuniorcycle.ie

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2021

  Nuachtlitir SSM- JCToday

  Tá an t-eagrán is déanaí de Nuachtlitir SSM, JCToday, ar fáil anseo nó trí chliceáil ar an íomha thíos.

 • Dáta a Postáladh: 19 October 2021

  Fealsúnacht-Fiosrúchán agus an tSraith Shóisearach

  De Máirt, 19ú Deireadh Fómhair 2021

  7:00 i.n. - 8:30 i.n.

  Tabharfaidh an seimineár gréasáin seo tacaíocht phraiticiúil do mhúinteoirí maidir le Fealsúnacht: Fiosrúchán agus an tSraith Shóisearach.   Cláraigh anseo

 • Dáta a Postáladh: 18 October 2021

  Béarla

  Bhí áthas ar SSM, Béarla, i gcomhpháirt leis na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, a bheith i gcomhrá leis an bhfile agus an drámadóir Inua Ellams níos luaithe i mbliana. Tá téacs dá chuid “The 14th Tale” ar an liosta molta do scoláirí sa dara agus tríú bliain.

  Éist leis an gcomhrá anseo

 • Dáta a Postáladh: 17 October 2021

  Teicneolaíocht

  Tá Obair Chúrsa - Achoimrí Dearaidh do na hábhair thíos foilsithe ag Coimisiún na Scrúdaithe Stáit. Cliceáil ar an ábhar cuí nasctha thíos leis an gcáipéis a aimsiú.

  Teicneolaíocht Adhmaid Obair Chúrsa

  Teicneolaíocht Fheidhmeach Obair Chúrsa

  Grafaic Tionscadal an Dalta

  Innealtóireacht Obair Chúrsa

 • Dáta a Postáladh: 14 October 2021

  Ceannaireacht: Seimineár Gréasáin ar Threoirlínte nuashonraithe CNCM maidir le Folláine sa tSraith Shóisearach

  Beidh Foireann Ceannaireachta SSM i gcomhrá leis an bpainéal thíos ag Seimineár Gréasáin faoi Threoirlínte nuashonraithe CNCM maidir le Folláine sa tSraith Shóisearach (2021) ar an Máirt 19ú Deireadh Fómhair ag 5 i.n. Mar chuid de bhaill an phainéal don chomhrá beidh:

  Annette Honan, Oifigeach Oideachais le CNCM

  Marguerite O’Hora Príomhoide Tánaisteach, Dominican College, BÁC

  Ciara Byrne Ceannaire Foirne SSM

  Thomas Gleeson Ceannaire Foirne SSM

  Cláraigh don ócáid seo ag an nasc anseo

 • Dáta a Postáladh: 07 October 2021

  Ceardlanna Roghnacha AFMÁ

  Beidh SSM i gcomhairle leis an ECSI ag tabhairt faoi cheardlanna roghnacha FGL ar an bpróiseas AFMÁ .

  Beidh na ceardlanna ar Rannpháirtíocht éifeachtach sa chruinniú AFMÁ ar líne idir an 11ú agus 14ú Deireadh Fómhair 2021 agus beidh sé dírithe ar mhúinteoirí uile na Sraithe Sóisearaí. Cliceáil ar na ceardlanna nasctha thíos chun tuilleadh eolais a fháil.

  Rannpháirtíocht éifeachtach sa chruinniú AFMÁ

 • Dáta a Postáladh: 05 October 2021

  Imeachtaí Foghlama ar líne

  Is mór le SSM na hImeachtaí Foghlama ar líne don Fhómhair, 2021, a fhógairt. Beidh na himeachtaí seo ar siúl idir an 12ú agus an 21ú Deireadh Fómhair agus le breis agus 20 imeacht ar líne, tá rogha leathan ann. Tá spásanna teoranta i roinnt de na himeachtaí seo. Cláraigh d’imeacht amháin nó níos mó ag an nasc clárúcháin seo nó chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil ar an íomhá thíos.


 • Dáta a Postáladh: 01 October 2021

  Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

  Is cúis áthais d’fhoireann Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, a bheith páirteach san ócáid FÉILTE 2021 Transforming Teaching in a Sustainable World ar an Satharn, 2ú Deireadh Fómhair óna 10 r.n.- 4.i.n. Cláraigh anseo chun ticéad a fháil.

 • Dáta a Postáladh: 29 September 2021

  Mata

  Tugann foireann an Mhata, SSM, cuireadh do mhúinteoirí teacht le chéile i seimineár gréasáin ‘Question Posing for CBA 1’ ar an 5ú Deireadh Fómhair ag 7 i.n. Beidh an seimineár gréasáin seo ag breathnú ar straitéisí chun forbairt a dhéanamh ar an scil seo le scoláirí agus cloisfear ó phainéal de mhúinteoirí chomh maith. Cláraigh trí cliceáil ar an nasc seo.

 • Dáta a Postáladh: 22 September 2021

  Ceardlanna Roghnacha AFMÁ

  Beidh SSM i gcomhairle leis an ECSI ag tabhairt faoi cheardlanna roghnacha FGL ar an bpróiseas AFMÁ .
  Beidh na ceardlanna seo, a bheidh ar siúl ar líne idir an 4ú agus 14ú Deireadh Fómhair 2021, dírithe ar mhúinteoirí uile na Sraithe Sóisearaí. Cliceáil ar na ceardlanna nasctha thíos chun tuilleadh eolais a fháil. 
  •    Éascu éifeachtach ar an bpróiseas AFMÁ
  •    Rannpháirtíocht éifeachtach sa chruinniú AFMÁ
   

 • Dáta a Postáladh: 20 September 2021

  Stair

  Bí leis an bhfoireann Staire don chéad seimineár gréasáin ‘New Year, New Students: Looking Back to Look Forward’. Cláraigh anseo chun a bheith ann, Dé Céadaoin 22ú idir 7-8.30i.n.

 • Dáta a Postáladh: 20 September 2021

  CFL1/L2

  Tá an Nuachtlitir SSM do CFL1/L2, (Fómhair 2021) ar fáil anseo

 • Dáta a Postáladh: 16 September 2021

  Tá an cheathrú Eagrán den nuachtlitir mar gheall ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) foilsithe ag an Roinn Oideachais agus tá sí ar fáil trí ghliogáil ar an nasc seo

 • Dáta a Postáladh: 06 September 2021

  An t-eolas is deireanaí ón RO (18 Lúnasa 2021)

  Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2022.

  Cliceáil chun leagan PDF a íoslódáil. 

 • Dáta a Postáladh: 16 June 2021

  Taispeántas Institiúid Ríoga d’Ailtirí na hÉireann (IRAÉ)

  Is cúis lúcháir d’Fhoireann JCt4 Grafaice i gcomhpháirtíocht leis an Institiúid Ríoga d’Ailtirí na hÉireann iontrálacha na  scoláirí don taispeántas The Good Deign in Everyday Life a roinnt libh.

  Is féidir cuairt a thabhairt ar an taispeántas anseo 

 • Dáta a Postáladh: 11 May 2021

  Sheol an tAire Oideachais, Norma Foley, agus an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, Simon Harris, comhairliúchán poiblí maidir leis an bhforbairt ar an dara Straitéis Náisiúnta ar Oideachas um Fhorbairt Inbhuanaithe go dtí 2030.

  Léirigh do bharúil agus faigh amach conas páirt a ghlacadh sa phróiseas spreagúil seo trí ghliogáil ar an NASC

 • Dáta a Postáladh: 11 May 2021

  Tá an tríú Eagrán 3 den nuachtlitir mar gheall ar Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) foilsithe ag an Roinn Oideachais agus tá sí ar fáil ag an  NASC

 • Dáta a Postáladh: 22 April 2021

  Tá socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích fóisithe ag an CNCM (NCCA). Tá teacht ar na doiciméid ag an nasc anseo: Na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích

 • Dáta a Postáladh: 10 March 2021

  Deir na treoirlinte dar teideal ‘Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021’ foilsithe ag an Roinn Oideachas ar an 9ú Márta go n-eiseoidh an scoil Tuairisc Scoile ina ndéantar cur síos ar ghnóthachtálacha foghlama an scoláire. Tá sé de chead ag gach scoil na modhanna measúnaithe agus formáid na tuairisce scoile a úsáidfear a roghnú. Tá tacaíocht bhreise maidir le tuairisciú le fáil ag an nasc anseo.  

  Tuairisciú | CNCM

 • Dáta a Postáladh: 10 March 2021

  D’fhoilsigh an Roinn Oideachais treoirlínte ar an 9ú Márta dar teideal “Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021”. Tá teacht ar an doiciméid ag an nasc anseo:

  Measúnú agus Tuairisciú ar fhoghlaim Scoláirí – an tSraith Shóisearach 2021

 • Dáta a Postáladh: 25 November 2020

  Foilsíodh an Ciorclán is deireannaí ó ROS 0076/2020 i leith na Sraithe Sóisearaí ar an 18ú Samhain 2020 – Socruithe le haghaidh Chur Chun Feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt ar leith don scoilbhliain 2020/21 Ciorcláin agus Foirmeacha - An Roinn Oideachais agus Scileanna

 • Dáta a Postáladh: 19 November 2020

  Eolas faoi thacaíochtaí FGL na Sraithe Sóisearaí do scoileanna agus do mhúinteoirí 2020/2021, sonraí faoi chnuaslaethanta ábhair FGL ar líne san áireamh.  

  Ábhar tacaíochta FGL SSM 2020/2021

  Cnuaslá Ar Líne don FGL Ábhair de chuid SSM (JCT)

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2020

  Na hAmharc-Ealaíona

  Tá na téamaí don MRB 1: Ó Próiseas go Cur i gCrích 2020/21 ar fáil ar www.curriculumonline.ie agus anseo.

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2020

  Eacnamaíocht Bhaile

  Tá eolas faoi na tascanna don Scrúdú Scileanna Inniúlachta Bia ar fáil ar www.examinations.ie agus anseo.

 • Dáta a Postáladh: 04 November 2020

  Tá na CSS Scrúdú Deiridh na Sraithe Sóisearaí, Páipéar Samplach ar fail anois do na ábhair seo a leanas:

  Ceol

  Eacnamaíocht Bhaile

  Matamaitic Ardleibhéal  

  Matamaitic Gnáthleibhéal

  Stair

  Tíreolaíocht

 • Dáta a Postáladh: 25 September 2020

  Tuarascáil ar chur i bhfeidhm luath Staidéar Gnó agus Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí foilsithe ag an CNCM. Gliogáil anseo...

 • Dáta a Postáladh: 16 September 2020

  Tuairiscí na bhPríomh Scrúaitheoirí

  Tá CSS tar éis Tuairiscí na bPríomh Scrúaitheoirí do Scrúdaithe na Sraithe Sóisearaí 2019 a fhoilsiú, Eolaíocht gliogáil anseo..., agus Staidéar Gnó gliogáil anseo... 

 • Dáta a Postáladh: 27 May 2019

  The Webinar "Guidance Related Units of Learning" is now available online here...

  The Webinar "Exploring Other Areas of Learning in Junior Cycle" is now available online here...

 • Dáta a Postáladh: 13 December 2018

  Special Schools and Further Education Sector

  JCAD Handbook and User Guide

 • Dáta a Postáladh: 03 December 2018

  Please find attached a handbook and appendices for schools to assist in the issuing of the JCPA

  here...

  The handbook also contains the following:

  Appendix 1 - Checklist

  Appendix 2 - Logos and Signatures

  Appendix 3 -  Privacy Notice and Consent Forms

  Appendix 4 - Samples of JCPAs for 2018

  Please complete Appendix 2 should you wish to submit or update your school crest or signatures by Wednesday the 5th December, 2018.

  (Please note, only Principal and Year Head signatures can appear on the JCPA).  Vice/Deputy Principal or Co-Ordinator will not appear on the JCPA.

  Please note that the administration grant to support schools with production of the JCPAs will also issue in the coming days.

  Should you have any queries please email jcpa@education.gov.ie.  Please ensure you quote your school name and roll number in all correspondence.

 • Dáta a Postáladh: 14 March 2018

  Ag ár gComhdháil ar Cheannaireacht don Fhoghlaim a  reáchtáladh le déanaí rinneadh sárthaispeántas den fhoghlaim ónár dtionscadal ATS2020 Erasmus + . Léirítear roinnt de bhuaicphointí  an lae sa ghearrfhíseán seo:  Físeán...

 • Dáta a Postáladh: 28 May 2018

  Séanadh