Gaeilge

Ceardlann a hAon

Ceol na Teanga

Ba í aidhm na ceardlainne seo ná tacú le múinteoirí agus iad ag tús an aistir tabhairt faoi Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí a chur i ngníomh. Tugtar léargas ar an bpróiseas comhairliúcháin poiblí a bhí i gceist leis na sonraíochtaí agus tugtar léargas ar a bhfuil i gceist le snáitheanna na sonraíochta agus leis an gcur chuige comhtháite. Tiocfaidh tú ar na hacmhainní a úsáideadh le linn na ceardlainne thíos.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm