Gaeilge

Ceardlann FGL 2018/2019

Fios Feasa

Is í aidhm na ceardlainne seo ná tacú le múinteoirí agus ranna Gaeilge na scoláirí a ghríosú chun cumarsáide agus chun machnaimh. Dírítear ar thábhacht an chuir chuige scoláire-lárnaigh agus ar ról an mhachnaimh sa bhfoghlaim teanga, don bhfolláine agus do phróiseas na Measúnuithe Rangbhunaithe (MRB). Dírítear ar thábhacht an chruinnithe don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus Mheasúnú san Ábhar (AFMÁ). Tiocfaidh tú ar na hacmhainní a úsáideadh le linn na ceardlainne thíos.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm