Gaeilge

Acmhainní Pleanála

Sa rannán seo, tá fáil ar acmhainní a chabhróidh leat agus leis an roinn agus sibh i mbun pleanála. Ina measc tá achoimre ar dhualgais litríochta, ar theimpléid phleanála agus ar aonaid shamplacha.

Acmhainní T1
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Acmhainní T2
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Dualgais Litríochta
Teimpléid Phleanála
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
T1 - Aonaid Foghlama Samplacha
T2 - Aonaid Foghlama Samplacha
Ag tacú le CFL2

Déanann an taifead seo iniúchadh ar 'Conas Cláir Foghlama ag Leibhéal a Dó a chur i bhfeidhm i Scoileanna Príomhshrutha' (Ceardlann FGL 2020/2021). Má theastaíonn tuilleadh tacaíochta uait i ndiaidh duit féachaint ar an taifead, ní mór do bhainisteoirí na scoile ríomhphost a sheoladh chuig info@jct.ie agus is féidir le fhoireann na CFL1anna/CFL2anna freastail ar riachtanais na scoile. Tá súil againn go bhfuil an acmhainn seo cuiditheach duit i do chomhthéacs scoile féin.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm