Gaeilge

Measúnú

Ar an rannán seo tá teacht ar na Treoirlínte don Mheasúnú Rangbhunaithe agus don Tasc Measúnaithe (Eanáir 2019), deartha agus foilsithe ag CNCM, mar aon le heolas ar an measúnú foirmitheach sa tSraith Shóisearach.

Measúnú Rangbhunaithe
CNCM - Fócas ar an bhFoghlaim
An Tasc Measúnaithe