Gaeilge

Ceardlann FGL 2017/2018

An Phleanáil Chomhtháite

Ba í aidhm na ceardlainne seo ná tacú le múinteoirí agus ranna Gaeilge dul i ngleic leis an bpleanáil chomhtháite le chéile. Díríodh ar chomhtháthú na scileanna teanga, na snáitheanna agus na litríochta agus díríodh fosta ar an tábhacht a bhaineann le hailíniú idir an phleanáil, teagasc, foghlaim, measúnú agus tuairisciú. Tiocfaidh tú ar na hacmhainní a úsáideadh le linn na ceardlainne thíos.

Ceardlann FGL Samhain-Nollaig 2017
Ceardlann FGL Eanáir-Samhain 2018
Ceardlann FGL 2017/2018 - Acmhainní