Teicneolaíochtaí

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Post Date: 14 December 2020


Tá na ceardlanna FGL Ábhair ar Líne, ag tosú ar an 6 Eanáir go dtí an 22 Márta 2021. Tugann an físeán gairid seo réamhbhlaiseadh duit. Bain triail as anseo

Post Date: 14 December 2020


Tá réimse de thacaí teagaisc agus foghlama don seomra ranga forbartha ag Foireann na Teicneolaíochta Feidhmí agus is féidir iad a fháil ach cliceáil ar an nasc thíos.

https://www.jct.ie/leagangaeilge/technologies/resources_applied_technology_ga

Post Date: 06 November 2020


Sheol Foireann JCt4 seinnliosta Podchraoltaí le déanaí dar teideal "Fág le hUacht". Tá an seinnliosta seo ar fáil tríd an gcainéal Cainteanna na Sraithe Sóisearaí ar Soundcloud https://soundcloud.com/user-65250337/sets/jct4 agus na gnáthsholáthraithe podchraoltaí go léir. Lean agus cláraigh chun roinnt podchraoltaí uathúla agus suimiúla a chloisteáil. San eipeasóid is deireanaí againn cloistear comhrá leis an nGabha Geal, Dominic Dolan.

Post Date: 06 November 2020


Ba mhaith le foireann JCt4 buíochas a ghabháil leis na múinteoirí go léir a bhí páirteach inár Seimineáir Ghréasáin le déanaí. Más mian leat féachaint ar thaifeadtaí na Seimineár Gréasán agus na n-ábhar tacaíochta gaolmhar, is féidir sin a dhéanamh trí chliceáil ar na naisc thíos. Tá Seimineáir Ghréasáin roimhe seo ar fáil sna suíomhanna céanna freisin.

Innealtóireacht: Seimineáir Ghréasáin

Teicneolaíocht Adhmaid: Seimineáir Ghréasáin

Teicneolaíocht Fheidhmeach: Seimineáir Ghréasáin

Grafaic: Seimineáir Ghréasáin

Post Date: 29 September 2020


D'fhorbair Foireann JCt4 acmhainní le húsáid sa seomra ranga ina mbíonn scaradh sóisialta in ábhair na Teicneolaíochta Feidhmí, na hInnealtóireachta, na Grafaice agus na Teicneolaíochta Adhmaid. Tá siad ar fáil le híoslódáil sa rannóg acmhainní de roinn na dTeicneolaíochtaí ar https://www.jct.ie/leagangaeilge/technologies/resources_wood_technology_ga  

Post Date: 21 September 2020


D'fhorbair foireann JCt4 acmhainn ghrafaic faisnéise bunaithe ar dhoiciméad a d'fhoilsigh an ROS le déanaí, atá ar fáil anseo. Taispeánann an ghrafaic faisnéise seo roinnt comhairle do mhúinteoirí ábhair phraiticiúla maidir le gnéithe praiticiúla na n-ábhar seo a chur i bhfeidhm go sábháilte. Shíl muid go mbeadh sé seo ina chabhair amhairc thairbheach do scoláirí agus do mhúinteoirí ar fud shraith na n-ábhar Teicneolaíochta. Is féidir an acmhainn a fháil ag https://jct.ie/technologies/resources

Post Date: 21 September 2020


Sna seachtainí amach romhainn, beimid ag roinnt teicneolaíochtaí digiteacha/ar líne agus láithreáin ghréasáin úsáideacha a d’fhéadfadh a bheith ina ndíola spéise agat féin agus ag do scoláirí mar a leanann sibh oraibh ag ple le sraith na n-ábhar Teicneolaíochta sa tSraith Shóisearach. Déanfar ár n-acmhainní seachtainiúla a óstáil ar ár láithreán gréasáin faoi Acmhainní i rannóg na dTeicneolaíochtaí agus eiseofar iad gach Máirt trínár gcuntas Twitter @JCt4ed leis an haischlib #JCt4Tuesdays.

Post Date: 21 September 2020


D'fhorbair foireann JCt4 acmhainn phleanála a d'fhéadfadh cabhrú le múinteoirí ar fud shraith na n-ábhar Teicneolaíochta sa tSraith Sóisearach. Forbraíodh an acmhainn seo mar fhreagairt ar aiseolas ó mhúinteoirí le bliain anuas maidir le pleanáil ábhair. Tar éis dóibh aiseolas múinteoirí a ghlacadh ar bord, is cúis lúcháire d’Fhoireann Teicneolaíochtaí JCt4 Pleanálaí Digiteach Excel nua a chur faoi bhur mbráid do gach ceann de na hábhair Theicneolaíochta.

 

Tá teacht ar Phleanálaí Digiteach Excel, bileog eolais a ghabhann leis agus físghabháil scáileáin teagaisc ar ghnéithe úsáideacha, faoi Phleanáil sna hábhair Theicneolaíochtaí