Ceol

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 14 June 2022


Féach ar an rannán ‘Buail leis na hÉalaíontóiri Ceoil’ ar ár suíomh gréasáin. Tá go leor físeáin agus gníomhaíochtaí foghlama ann le taitneamh a bhaint astu. Buíochas mór dár n-ealaíontóirí go léir! Cliceáil ar an nasc chun rochtain a fháil air: https://t.co/BQZpk8gPAp

Dáta a Postáladh: 12 May 2022


Dár gcomhghleacaithe go léir a bheidh ag glacadh páirt ina gcruinniú Athbhreithnithe ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair sna seachtainí amach romhainn, cliceáil ar ár seimineár gréasáin 'A Shared Understanding: CBAs and the SLAR in Junior Cycle Music' chun teacht ar tuilleadh tacaíochta

Dáta a Postáladh: 11 May 2022


Taca breise ar conus tuairisceoir a bhronnadh do do mheasúnuithe rangbhunaithe. Cliceáil chun an fhísghabháil scáileáin seo a fheiceáil

Dáta a Postáladh: 05 April 2022


Tá na hábhair go léir ónár gceardlann FGL is déanaí dar teideal ‘Gaolmhaireacht i gCeol na Sraithe Soisearaí’ ar fáil le híoslódáil ónár suíomh gréasáin. Chun teacht ar cliceáil anseo

Dáta a Postáladh: 07 February 2022


Ag teacht sna sála ar chinneadh ón Rialtas, d’fhógair Norma Foley TD, an tAire Oideachais, ar an 1ú Feabhra, go reáchtálfar scrúduithe Sraithe Sóisearaí ar an ngnáthshlí den chéad uair ón mbliain 2019 i leith. Is féidir na socruithe don tSraith Shóisearach a léamh anseo

Dáta a Postáladh: 23 November 2021


Tá Treoirlínte Measúnaithe Nua-Shonraithe foilsithe ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta don Mheasúnú Rangbhunaithe (Uasdátaithe Samhain 2021). Chun teacht orthu cliceáil anseo

Dáta a Postáladh: 06 September 2021


  1. Socruithe athbhreithnithe maidir le Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích - Cohórt scoláirí 2019 - 2022 (Meán Fómhair 2021), cliceáil anseo

  2. Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2022, cliceáil anseo

Dáta a Postáladh: 19 March 2021


Tá an t-ábhar agus na hacmhainní ónár gcnuascheardlann Ceoil ‘É ar Fad á Chur le Chéile; Teagasc, Foghlaim, Measúnú agus Tuairisciú i gCeol na Sraithe Sóisearaí ‘ ar fáil ag na naisc seo: Ábhar na Ceardlainne agus Acmhainní na Ceardlainne 2020/2021 

 

 

   

Dáta a Postáladh: 18 September 2020


Graphic Faisnéise ‘Conas Seinm go Sábháilte’ anseo chun cabhrú le múinteoirí ceoil agus ceannairí scoile fanacht slán sa seomra ceoil. Gliogáil anseo

Dáta a Postáladh: 09 September 2020


  1. Socruithe Athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcríoch le haghaidh scoláirí a bheidh sa Tríú Bliain 2020/2021, cliceáil anseo

  2. Treoir don Fhilleadh ar an Scoil d’Ábhair Phraiticiúla in Iar-Bhunscoileanna agus i Lárionaid Oideachais, cliceáil anseo

  3. Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2021, cliceáil anseo 

Dáta a Postáladh: 26 August 2020


Fáilte ar ais, am dúshlánach dúinn go léir san oideachas. Leanfaimid ar aghaidh ag tacú libh agus coimeádfaimid ar an eolas sibh faoi gach rud a bhaineann le Ceol na Sraithe Sóisearaí. Coimeád suas chun dáta tríd ár liosta seachadta, cliceáil anseo

Dáta a Postáladh: 24 August 2020


Cliceáil anseo

Dáta a Postáladh: 24 August 2020


 

Cliceáil anseo

Dáta a Postáladh: 24 August 2020


Cliceáil anseo