Ceol

Ceardlann FGL 2021/2022

 

Más mian le múinteoirí an leabhrán acmhainní a íoslódáil nó a phriontáil roimh dul i ngleic leis an FGL tá sé ar fáil anseo

Beidh breis tacaí uaslódáilte in am trátha

Treoir maidir le hÁbhair Cheardlainne FGL Cecil 2021/2022

Maidir leis an treoir seo...

 

  • is forléargas í ar na príomhtheachtaireachtaí agus ar an bhfoghlaim atá i gceist sna hábhair seo

 

  • is féidir plé léi ar bhonn aonair nó i gcomhar ag leibhéal na roinne ábhair

 

  • tá sí ann le cabhrú lenár gcomhghleacaithe nárbh fhéidir leo freastal ar an gceardlann seo, ár múinteoirí ag múineadh Ceoil den chéad uair agus/nó ár gcomhghleacaithe ceoil ag filleadh tar éis tréimhse saoire

 

  • is taca breise í dár gcomhghleacaithe a d'fhreastail ar an FGL seo le linn a gcnuaslae agus ar mian leo breathnú arís ar nahábhair seo
Acmhainní Ceardlann 2021/2022
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm