Ceol

Ceardlann FGL 2019/2020

Ceardlann FGL 2019/2020 athdhéanta le guthú (Mar gheall ar Phaindéim COVID-19)

Mar thoradh ar shrianta mar gheall ar Covid-19, an cur isteach ar oscailt scoileanna ag tús na scoilbhliana 2020/2021 agus an tréimhse fhada dúnta scoile ó Mhí an Mhárta 2020, rud a ba chúis le caillteanas mór am teagmhála ranga, níl SSM in ann ceardlanna FGL duine-le-duine don dara hábhar teagaisc a thairiscint i mbliana i rith na tréimhse Meán Fómhair / Deireadh Fómhair 2020. Ina áit sin, d'oibrigh muid chun ár gceardlanna ábhair 2019/2020 a atheagrú lena gcur in oiriúint do rannpháirtíocht ar líne ag múinteoirí. Dá bhrí sin, tá ár gceardlann ábhair FGL 2019 / 2020, uaslódáilte thíos.

 

Maidir le socruithe measúnachta don chohórt scoláirí sa 3ú Bliain, 2020/2021 amháin, tá an doiciméad 'Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2021' ar fáil anseo

 

Tá doiciméad CNCM 'Socruithe Athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh cohóirt scoláirí 2018-2021 (scoláirí a bheidh sa Tríú Bliain 2020/2021) ar fáil anseo

 

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Aiseolas don Dara hÁbhar Teagaisc 2019-2020

Is mór againn d'aiseolas agus iarraimid ort é a sheoladh chugainn trí ghliogáil anseo

Acmhainní Ceardlann 2019/2020
Ag Forbairt Punainne
Cineál comhaid: íomhá
Cliceáil ar an íomhá
Á Chumasú na Cúinsí don Fhoghlaim Chruthaitheach
Cineál comhaid: íomhá
Cliceáil ar an íomhá
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Ról Roimh, Le Linn agus Tar éis an AFMÁ
Cineál comhaid: íomhá
Cliceáil ar an íomhá