Na hAmharc-ealaíona

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 28 March 2022


Dáta a Postáladh: 09 September 2021


 

Ar fáil ag an nasc thíos ná an Achoimre ar Mheasúnacht Rangbhunaithe 2 agus Measúnacht Dheiridh Amharc-Ealaín na Straithe Sóisearaí 2022   https://www.examinations.ie/misc-doc/BI-EX-12801936.pdf

Ciorclán S37 / 21 a ghabhann leis   https://www.examinations.ie/misc-doc/BI-EX-63977237.pdf

 

      

Dáta a Postáladh: 27 August 2020


Tá doiciméad eisithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna dar teideal ‘Socruithe Measúnachta Do na Scrúduithe Teastais 2021’. Leagtar amach sa doiciméad seo na socruithe measúnachta leasaithe do dhaltaí iar-bhunscoile a dhéanfaidh scrúduithe teastais sa scoilbhliain 2020/21. Tá an doiciméad ar fáil ag an nasc seo.   An tSraith Shóisearach Amharc-ealaín ar lch. 74.

Treoir don Fhilleadh ar an Scoil d’Ábhair Phraiticiúla in Iar-Bhunscoileanna agus i Lárionaid Oideachais...Tá sé ar fáil ag an nasc seo :   An tSraith Shóisearach Amharc-ealaín ar lch. 3 & 4.