Na hAmharc-ealaíona

Measúnú

Measúnú Rangbhunaithe 1
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Treoir do Mheasúnú Rang-Bhunaithe 2 agus don Mheasúnú Deiridh Amharc-Ealaín 2022
Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair- Acmhainní an Eascaitheoir
Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair- Ceardlann an Eascaitheoir
Achoimre an Tríú Blian
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Measúnú Rangbhunaithe 2