Gearrchúrsaí

Cruinnithe in Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair

Cuireann cruinnithe don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair ar chumas múinteoirí comhleanúnachas a bhaint amach ar bhonn comhoibríoch ina mbreithiúnais ar obair an scoláire i gcoinne Gnéithe Cáilíochta coiteanna, a leagtar síos go seachtrach.

Tá an doiciméad Treoir maidir leis an bPróiseas don Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair, a d'fhorbair an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, an chabhrach, mar soláthraíonn siad treoir maidir le...

 - achroimre
 - treoir an Éascaitheora
 - roimh an gcruinniú
 - i rith an chruinnithe
 - i ndiaidh an chruinnithe