Gearrchúrsaí

Ceardlanna Roghnacha

San aonad Folláine den suíomh idirlín, tiocfaidh tú ar Ceardlanna FGL bainteach le: 

•    Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP)
•    Corpoideachas
•    Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)
•    Tacaí Breise Curaclaim don Chlár Folláine