Mata

Ceardlann FGL 2022/2023

Is féidir teacht ar ábhair ghairmiúla fhoghlama agus ar na tacaí ábhartha a cuireadh ar fáil sna ceardlanna FGL a soláthraíodh sa scoilbhliain 2022/2023 sa rannóg seo. Bainfear tuilleadh leasa astu chun tacú le comhghleacaithe i gcomhthéacs scoile agus leo siúd atá ag tabhairt faoin ábhar a mhúineadh den chéad uair nó leo siúd ag filleadh ar an ábhar a theagasc. 

Leabhrán

B'fhéidir gur mhaith le múinteoirí an leabhrán a ghabhann leis a phriontáil nó a íoslódáil roimh an imeacht FGL cnuasaigh ar líne.Tá dhá leagan den leabhrán curtha ar fáil san alt seo.

 

Le haghaidh cóip chrua den leabhrán moltar an leagan PDF den leabhrán a phriontáil.

 

Le haghaidh cóip dhigiteach den leabhrán moltar an leagan Word den leabhrán a íoslódái.

Cur i Láthair
An Scoláire a chur i Lár na Foghlama trí Rochtain & Dúshlán

Sa rannóg seo gheobhaidh tú ábhar agus acmhainní FGL a chabhraíonn le múinteoirí agus iad ag smaoineamh ar Fhoghlaim Scoláire-lárnach agus ar Rochtain, Dúshlán agus Síneadh.

 

Scrúdaítear sa seisiún cuir chuige éagsúla maidir le hoiriúnú agus modhnú tascanna a úsáideann múinteoirí chun cabhrú lena scoláirí.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm

Don seisiún seo níor mhiste do mhúinteoirí breathnú ar na hacmhainní atá le fáil anseo, a chuir múinteoir san Oirthear ar fáil, chun cur chuige a mheas maidir le hoiriúnú tasc.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
An Snáithe Aontaithe

Déantar iniúchadh sa seisiún seo ar nascacht laistigh de gach snáithe den tsonraíocht agus idir eatarthu. Is deis freisin é do ranna ábhair a bheith ag comhoibriú.

Comhoibriú Gairmiúil chun Eispéiris Foghlama na Scoláirí a Roghnú & a Fhorbairt

Tugann an seisiún seo deis do mhúinteoirí comhoibriú trí thascanna matamaitice a fhoinsiú agus a roinnt agus iad ag smaoineamh ar an gcaoi a gcabhraíonn siad le scoláirí tabhairt faoi thascanna roghnaithe.

 

Tugann an seisiún deis freisin do chomhoibriú laistigh den roinn ábhair.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm