Stair

Ceardlann FGL 2019/2020

Acmhainní 2019/2020 don Dara hÁbhar Teagaisc

Mar thoradh ar shrianta mar gheall ar Covid-19, an cur isteach ar oscailt scoileanna ag tús na scoilbhliana 2020/2021 agus an tréimhse fhada dúnta scoile ó Mhí an Mhárta 2020, rud a ba chúis le caillteanas mór am teagmhála ranga, níl SSM in ann ceardlanna FGL duine-le-duine don dara hábhar teagaisc a thairiscint i mbliana i rith na tréimhse Meán Fómhair / Deireadh Fómhair 2020. 

  

Ina áit sin, d'oibrigh muid chun ár gceardlanna ábhair 2019/2020 a atheagrú lena gcur in oiriúint do rannpháirtíocht ar líne ag múinteoirí. Dá bhrí sin, tá ár gceardlann ábhair FGL 2019 / 2020, uaslódáilte thíos. 

   

Maidir le socruithe measúnachta don chohórt scoláirí sa 3ú Bliain, 2020/2021 amháin, tá an doiciméad 'Socruithe Measúnachta do na Scrúduithe Teastais 2021' ar fáil ag https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/Curaclaim-agus-Siollabas/socruithe-measunachta-do-na-scruduithe-teastais-2021.pdf 

 

Tá doiciméad CNCM 'Socruithe Athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh cohóirt scoláirí 2018-2021 (scoláirí a bheidh sa Tríú Bliain 2020/2021) ar fáil ag: 

https://ncca.ie/media/4673/cncm_mrbs_chor%C3%B3irt_scol%C3%A1ir%C3%AD_2018-2021_ga.pdf 

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Aiseolas

Is mór againn d'aiseolas agus iarraimid ort é a sheoladh chugainn trí ghliogáil anseo