Tíreolaíocht

Ceardlann FGL 2020/2021

Seo thíos na hacmhainní gaolmhara do cheardlann Lá FGL Ábhair 2020/2021. Tugtar treoir agus forléargas ar na teachtaireachtaí agus na pointí plé i bhfoirm físeáin ghairid agus/nó achoimre scríofa ag tús gach rannóige.

Acmhainní don Mheasúnú agus don Turas Foghlama

Cabhróidh ár bhfíseán tosaigh agus ár gcáipéis Treorach leat tabhairt faoi sheisiúin 1, 2 agus 3 den cheardlann.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm