CFL2anna

Scoil Phríomhshrutha - Ceardlann FGL 2020/2021

Déanann an taifead seo iniúchadh ar 'Conas Cláir Foghlama ag Leibhéal a Dó a chur i bhfeidhm i Scoileanna Príomhshrutha'. Má theastaíonn tuilleadh tacaíochta uait i ndiaidh duit féachaint ar an taifead, ní mór do bhainisteoirí na scoile ríomhphost a sheoladh chuig info@jct.ie agus is féidir linn freastail ar riachtanais na scoile. Tá súil againn go bhfuil an acmhainn seo cuiditheach duit i do chomhthéacs scoile féin.

Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm