Léann Clasaiceach

Príomhdhoiciméid

Fáilte go Léann Clasaiceach an SSM.  Cabhróidh an rannán seo den suíomh gréasáin leat Sonraíocht  Léann Clasaiceach na Sraithe Sóisearaí a chur i bhfeidhm. Tá roinnt doiciméid thábhachtacha a bheidh mar threoir duit i do chuid oibre i seomra ranga na Léann Clasaiceach.  Ina measc: