Tíreolaíocht

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 14 September 2020


Socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh chohórt scoláirí 2018–2021 (scoláirí sa Tríú Bliain in 2020/2021)

Socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh chohórt scoláirí 2018–2021 (scoláirí sa Tríú Bliain in 2020/2021) cliceáil anseo

Dáta a Postáladh: 14 September 2020


Gabh ar an Liosta Seachadta

Fáilte ar ais, am dúshlánach dúinn go léir san oideachas. Leanfaimid ar aghaidh ag tacú libh agus coimeádfaimid ar an eolas sibh faoi gach rud a bhaineann le Tíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí. Coimeád suas chun dáta tríd ár liosta seachadta, cliceáil anseo