Staidéar Gnó

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 20 March 2020


Seimineár Gréasáin - 'Intinní Foghlama agus Critéir Ratha’

Cúis lúcháire dúinn a fhógairt, mar chuid den tSeachtain Seimineáir Ghréasáin ag SSM, go mbeidh an fhoireann Staidéar Gnó ag óstáil seimineár gréasáin Dé Máirt 24 Márta ar 7:30 i.n. Fiosrófar sa seimineár gréasáin seo an topaic 'Intinní Foghlama agus Critéir Ratha’ sa Staidéar Gnó.  Mar chuid de sin beidh painéal plé ann ar Chritéir Ratha a chomhthógáil, a chomhaontú agus a chomhroinnt i seomra ranga an Staidéir Ghnó.  Cláraítear sonraí tríd an nasc: https://buff.ly/2uhyXcC

Míle buíochas agus le gach dea-mhéin.

Foireann Staidéar Gnó SSM.

 

 

Dáta a Postáladh: 28 February 2020


Seimineár Gréasáin - Atlantach Domhain na hÉireann

Tá lúcháir orainn a fhógairt go mbeidh muid ag comhóstáil seimineár gréasáin beo, i gcomhar lenár gcomhghleacaithe Tíreolaíochta, Dé Máirt 3 Márta ag 7:00 in. Sa seimineár gréasáin seo, déanfar iniúchadh ar Acmhainn Ranga Traschuraclaim "Atlantach Domhain na hÉireann" Tugann an Acmhainn Ranga seo, atá ar fáil ag www.rte.ie/learn deiseanna do mhúinteoirí agus do scoláirí Staidéar Gnó agus Tíreolaíochta téamaí a fhiosrú amhail inbhuanaitheacht, tomhaltas eiticiúil, tionchar eagraíochtaí ar chomhphobal agus tuilleadh lena chois. Tugann sí léargais do scoláirí freisin mar aon le deiseanna fiúntacha foghlama thar na trí shnáithe de Shonraíocht an Staidéir Ghnó.  

 Le linn an tseimineáir ghréasáin beidh muid ag caint le múinteoirí agus le scoláirí Staidéar Gnó agus Tíreolaíochta le fail amach conas a chuaigh siad i ngleic leis an Acmhainn Ranga nua iontach seo agus táimid ag súil lena scéalta a roinnt libh ar an oíche. Is féidir clárú le bheith rannpháirteach sa seimineár gréasáin ach cliceáil ar na nasc seo a leanas: https://buff.ly/2VrEbxQ. Cuirfear taifeadadh den seimineár gréasáin ar fáil ina dhiaidh sin ar ár suíomh gréasáin www.jct.ie.

 Míle buíochas agus le gach dea-ghuí, 

Foireann SSM an Staidéir Ghnó.

Dáta a Postáladh: 22 January 2020


Ciorclán S96/19

Ciorclán S96/19

Tá Ciorclán S96/19 eisithe ag an Coimisiún na Scrúdaithe Stáit.  Baineann sé leis an dTasc Measúnaithe 2020.  Is féidir teacht ar an gciorclán ag an nasc seo:

https://examinations.ie/misc-doc/IR-EX-49755903.pdf

 

 

Dáta a Postáladh: 16 September 2019


Ciorclán 0055/19

Ciorclán 55/2019

Tá Ciorclán 0055/2019 eisithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Sa chiorclán seo tá na socruithe lena rialófar anois cur chun feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach 2015 leagtha amach, le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2019/20. Is féidir teacht ar an gciorclán ag an nasc seo:

 https://www.education.ie/ga/Ciorcl%C3%A1in-agus-Foirmeacha/Ciorcl%C3%A1in-Gn%C3%ADomhacha/cl0055_2019_ir.pdf

Le dea-mhéin

 Foireann an Staidéir Ghnó