An Scoil Uile

Nuacht/Imeachtaí

An nuacht is déanaí

Dáta a Postáladh: 06 June 2020


Tá rún ag an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí leanúint den tacaíocht FGL don Scoil Uile le linn na chéad bhliana acadúla eile, faoi réir na Comhairle Sláinte Phoiblí agus cabhrú le riachtanais na scoileanna mar is cuí. 

 

In 2020 / 21, tabharfaidh Lá FGL SSM don Scoil Uile rogha do scoileanna ar cheithre chonair agus iad ag díriú ar phleanáil i gcomhair foghlaim scoláire-lárnach ina gcomhthéacs féin.  Tá an snáithe sin ina chroíchuid de na ceithre chonair, beag beann ar an gconair a roghnaíonn aon scoil. 

 

Ba bhreá linn na roghanna sin a phlé libh sula ndéanfaidh sibh cinneadh cinnte agus data sealadach a aontú libh don lá a bheas agaibh.

 

De bharr na ndálaí Reatha, ní bheidh SSM ag tairiscint aon chuairt scoile (cruinniú leis an mbainistíocht) roimh bhriseadh an tsamhraidh. Tá sé i gceist againn na cruinnithe sin a atairiscint sa scoilbhliain úr.

 

Ag guí gach dea-mhéin oraibh sna míonna amach romhainn agus ag súil le bheith ag obair libh arís in 2020/21.