Folláine

Pleanáil

 • Pleanáil sa Chorpoideachas arrow_drop_down

  Ní mór do scoláirí staidéar a dhéanamh ar an gCorpoideachas. Luaitear in Imlitir 0015/2017 go gcaithfidh gach scoil ar a laghad 135 uair Corpoideachais a sholáthar thar an gcéad, an dara agus an tríú bliain. 

  Tá breac-chuntas ar na roghanna don CO le fáil sna Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach (CNCM 2017) mar seo a leanas:

   

  • siollabas na Sraithe Sóisearaí sa Chorpoideachas (2003)
  • an tsonraíocht do Ghearrchúrsa  na Sraithe Sóisearaí sa Chorpoideachas (2016)
 • Pleanáil san Oideachas Saoránach Sóisialta agus Polaitiúil arrow_drop_down

  Ní mór do scoláirí staidéar a dhéanamh ar an OSSP.  Sonraítear in Imlitir 0015/2017 go gcaithfidh gach scoil ar a laghad 70 uair den OSSP a sholáthar thar an gcéad, an dara agus an tríú bliain. 

  Tá breac-chuntas ar na roghanna don OSSP le fáil sna Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach (CNCM 2017) mar seo a leanas:

  • siollabas na Sraithe Sóisearaí don OSSP (1996)
  • an tsonraíocht do Ghearrchúrsa  na Sraithe Sóisearaí san Oideachas Saoránach Sóisialta agus Polaitiúil (2016)

   

  Tabhair do d’aire nach mbeidh scrúdú an Teastais Shóisearaigh don OSSP atá ann faoi láthair ar fáil níos mó tar éis na scrúduithe stáit in 2019.

 • Pleanáil san Oideachas Sóisialta Polaitiúil agus Sláinte arrow_drop_down

  Ní mór do scoláirí staidéar a dhéanamh ar an Oideachas Sóisialta Polaitiúil agus Sláinte.  Sonraítear in Imlitir 0015/2017 go gcaithfidh gach scoil ar a laghad 70 uair den OSSP a sholáthar thar an gcéad, an dara agus an tríú bliain. 

  Tá breac-chuntas ar na roghanna don OSSP le fáil sna Treoirlínte le haghaidh Folláine sa tSraith Shóisearach (CNCM 2017 ) mar seo a leanas:

  • siollabas na Sraithe Sóisearaí don OSPS (2000)
  • an tsonraíocht do Ghearrchúrsa  na Sraithe Sóisearaí san OSPS (2016)
 • Pleanáil sa Treoir arrow_drop_down
 • Aonaid Foghlama Níos Giorra a Phleanáil don Fholláine arrow_drop_down