Nuatheangacha Iasachta

Ceardlann FGL a hAon

Is í an aidhm atá le Ceardlann a hAon tacú le múinteoirí agus iad ag tabhairt isteach Sonraíocht na Nuatheangacha Iasachta sa tSraith Shóisearach i Meán Fómhair 2017. Anseo thíos, is féidir a lán de na hacmhainní a rochtain a úsáideadh ar an lá agus a tugadh do mhúinteoirí.