CFL2anna

Aonaid Tosaíochta Foghlama

Measúnú ar Chláir Foghlama Leibhéal 2 atá scoilbhunaithe agus leanúnach.

Cruthaíonn scoláirí punann fianaise a léiríonn na torthaí foghlama a ghnóthaigh siad thar thrí bliana na Sraithe Sóisearaí. 

Is féidir leis an bhfianaise sin a bheith i bhfoirm cóip chrua, fuaime, físe, blaganna, grianghraif, déantáin agus araile, cothaíonn sé sin foghlaim agus gníomhaíochtaí measúnaithe atá i bhfad níos sothuigthe. 

Ó tharla gan aon scrúdú a bheith ann, ní bac ar bith é a thuilleadh an measúnú ach deis chun  láidreachtaí, scileann agus buanna scoláire a chur ar taispeáint.

Táscairí Leibhéal 2 i gCreat na gCáilíochtaí Náisiúnta
Táscairí Leibhéal 2 i gCreat na gCáilíochtaí Náisiúnta Táscairí Leibhéal 2 i gCreat na gCáilíochtaí Náisiúnta
Cineál comhaid: PDF
Cliceáil chun breathnú nó chun íoslódáil