Baile

Baill Foirne

Is é Stiúrthóir an FGL don tSraith Shóisearach, an Dr. Pádraig Kirk, atá i gceannas ar an tseirbhís tacaíochta.

 

Faigheann an Stiúrthóir tacaíocht ó fhoireann shinsearach bhainistíochta ar a bhfuil beirt leas-stiúrthóirí agus Bainisteoir AD agus Oibríochtaí. Tá duine de na Leas-Stiúrthóirí freagrach as FGL bainteach le Tacaíocht don Scoil Uile, Ceannaireacht Scoile, CFL2 agus Gearrchúrsaí, agus tá an duine eile freagrach as FGL na nÁbhar.  Tá ár mBainisteoir AD agus Oibríochtaí freagrach as gach ceist foirne san eagraíocht, chomh maith le sceidealú FGL ar bhonn náisiúnta.  

 

Tá tacaíocht ag an bhfoireann Shinsearach Bhainistíochta ina gcuid oibre ó chohórt Ceannairí Foirne, ar a bhfuil ceann foirne do gach réimse ábhair, foireann d’ochtar Ceannairí Foirne Réigiúnacha atá freagrach as soláthar FGL don Scoil Uile, chomh maith le ceannaire foirne le haghaidh Cláir Foghlama Leibhéal 2. Tá foirne de Chomhairleoirí lánaimseartha in áit ar fud sé réigiún na n-ionad oideachais, a fhorbraíonn agus a sholáthraíonn do mhúinteoirí FGL lárnach agus roghnach araon. Déantar foirne comhairleoirí a earcú de réir mar a thugtar ábhair isteach sna céimeanna feidhmiúcháin den Chreat ata fós le teacht.

 

Tá foireann mhór Chomhaltaí páirtaimseartha ann freisin a bhíonn ag obair tríd an tír, mar shampla, príomhoidí agus leas-phríomhoidí gníomhacha a fhorbraíonn agus a thugann FGL do cheannairí scoile, chomh maith le múinteoirí ábhar a chabhraíonn leis an gclár leathan FGL sainiúil don ábhar a sholáthar.  Faigheann ár gcuid comhairleoirí agus comhaltaí cabhair freisin ó líon beag Éascaitheoirí Áitiúla chun saintacaíocht FGL a sholáthar i bpríomhréimsí nuair a bhíonn gá leis.

Bainistíocht
Dr. Pádraig Kirk
Dr. Pádraig Kirk
Stiúrthóir
An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí
Eoghan Evesson
Eoghan Evesson
Leas-Stiúrthóir
Ábhair
E-mail
Dónal O'Mahony
Dónal O'Mahony
Leas-Stiúrthóir
Tacaíocht don Scoile Uile, Ceannaireacht Scoile agus Folláine
E-mail
Foireann FGL don Scoil Uile
Lorna Lavelle
Lorna Lavelle
Ceannaire Réigiúnach
BAC / Cill Dara
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Gareth Fitzpatrick
Gareth Fitzpatrick
Comhairleoir
BAC / Cill Dara
FGL don Scoil Uile
E-mail
Betty Mc Laughlin
Betty Mc Laughlin
Ceannaire Réigiúnach
Thoir Thuaidh
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Paul Kelly
Paul Kelly
Comhairleoir
Thoir Thuaidh
FGL don Scoil Uile
E-mail
Gráinne Macken
Gráinne Macken
Ceannaire Réigiúnach
Thiar Thuaidh
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Mary Lafferty
Mary Lafferty
Comhairleoir
Thiar Thuaidh
FGL don Scoil Uile
E-mail
Tiernan O'Donnell
Tiernan O'Donnell
Ceannaire Réigiúnach
Thiar Theas
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Olivia Giltenane
Olivia Giltenane
Comhairleoir
Thiar Theas
FGL don Scoil Uile
E-mail
Mike Carey
Mike Carey
Ceannaire Réigiúnach
Corcaigh
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Norrie Ross
Norrie Ross
Comhairleoir
Corcaigh
FGL don Scoil Uile
E-mail
Enda Byrne
Enda Byrne
Ceannaire Réigiúnach
Thoir Theas
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Brighid Hennessy
Brighid Hennessy
Comhairleoir
Thoir Theas
FGL don Scoil Uile
E-mail
Stiofán Ó Cualáin
Stiofán Ó Cualáin
Ceannaire Réigiúnach
Thiar / Gaelscoileanna
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Hazel Hannon
Hazel Hannon
Comhairleoir
Thiar
FGL don Scoil Uile
E-mail
Tara Whyte
Tara Whyte
Comhairleoir
Thiar
FGL don Scoil Uile
E-mail
Thomas Gleeson
Thomas Gleeson
Ceannaire Réigiúnach
BAC / Cill Mhantáin Thuaidh
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Claire Farrelly
Claire Farrelly
Comhairleoir
BAC / Cill Mhantáin Thuaidh
FGL don Scoil Uile
E-mail
Foireann Cheannaireachta
Fiona O'Brien
Fiona O'Brien
Ceannaire Foirne
Ceannaireacht
E-mail
Helen Costello
Helen Costello
Comhairleoir
Ceannaireacht
E-mail
Gearrchúrsaí
Enda Byrne
Enda Byrne
Ceannaire Réigiúnach
Gearrchúrsaí
Tacaíocht don Scoil Uile agus FGL
E-mail
Foireann na CFL1anna/CFL2anna
Sarah nally
Sarah Nally
Ceannaire Foirne
CFL1nna/CFL2nna
E-mail
Lisa Kelly
Lisa Kelly
Comhairleoir
CFL1nna/CFL2nna
E-mail
Fiona Kearney
Fiona Kearney
Comhairleoir
CFL1nna/CFL2nna
E-mail
Cathal Ó Suilleabháin
Cathal Ó Suilleabháin
Comhairleoir
CFL1nna/CFL2nna
E-mail
Céim Suas
James Thompson
James Thompson
Comhairleoir
Céim Suas
james.thompson@jct.ie
Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach agus ETI(E)M
Kate McNerney
Kate McNerney
Comhairleoir
Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach agus ETI(E)M
E-mail
Foireann an Bhéarla
Gemma Moran
Gemma Moran
Ceannaire Foirne
Béarla
E-mail
Elaine McGowan
Elaine McGowan
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Catherine Leddin
Catherine Leddin
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Ann Marie Garvey
Ann Marie Garvey
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Ann Ryan
Ann Ryan
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Elizabeth Treacy
Elizabeth Treacy
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Liam Bannon
Liam Bannon
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Thomas Ahern
Thomas Ahern
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Nora Melia
Nora Melia
Comhairleoir
Béarla
E-mail
Foireann na hEolaíochta
Áine Woods
Áine Woods
Ceannaire Foirne
Eolaíocht
E-mail
Eileen Hanrick
Eileen Hanrick
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Margaret Cooney
Margaret Cooney
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Aine Boland
Áine Boland
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Brigid Corrigan
Brigid Corrigan
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Jennifer Egan
Jennifer Egan
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Niall Kelly
Niall Kelly
Comhairleoir
Eolaíocht
E-mail
Foireann an Staidéir Ghnó
David Walsh
David Walsh
Ceannaire Foirne
Staidéar Gnó
E-mail
John O'Sullivan
John O'Sullivan
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Joe Stafford
Joe Stafford
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Jimmy Meaney
Jimmy Meaney
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Seán Mulholland
Seán Mulholland
Comhairleoir
Staidéar Gnó
E-mail
Foireann na Nuatheangacha Iasachta
Clíodhna McManamon
Clíodhna McManamon
Ceannaire Foirne
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Elisabeth Butler
Elisabeth Butler
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Eileen Bowman
Eileen Bowman
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Lisa Fitzsimons
Lisa Fitzsimons
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Salvo Cacciato
Salvo Cacciato
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Patrick Kavanagh
Patrick Kavanagh
Comhairleoir
Nuatheangacha Iasachta
E-mail
Foireann na nAmharc-Ealaíon
Margaret O'Shea
Margaret O'Shea
Ceannaire Foirne
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Ruth Kennington
Ruth Kennington
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Terry Lawless
Terry Lawless
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Gemma Tierney
Gemma Tierney
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Maria Moore
Maria Moore
Comhairleoir
Na hAmharc-ealaíona
E-mail
Foireann na Gaeilge
Bernardine NicGiollaPhádraig
Bernardine Nic Giolla Phádraig
Ceannaire Foirne
Gaeilge
E-mail
Ursula Ní Dhufaigh
Ursula Ní Dhufaigh
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Bláthnaid Uí Fhátharta
Bláthnaid Uí Fhátharta
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Karen Uí Chaiside
Karen Uí Chaiside
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Patrick Duffy
Patrick Duffy
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Siobhán Ní Fhlatharta
Siobhán Ní Fhlatharta
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Kevin Foley
Kevin Foley
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Aoife Ní Mháille
Aoife Ní Mháille
Comhairleoir
Gaeilge
E-mail
Foireann an Mhata
Shane Flanagan
Shane Flanagan
Ceannaire Foirne
An Mhatamaitic
E-mail
Ronan Heavey
Ronan Heavey
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Caitríona Cronin
Caitríona Cronin
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Brenda Murtagh
Brenda Murtagh
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Barry Tiernan
Barry Tiernan
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Aedamar Frawley
Aedamar Frawley
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Emer Brady
Emer Brady
Comhairleoir
An Mhatamaitic
E-mail
Rosari Conway
Rosari Conway
Comhairleoir
Comhairleoir
E-mail
Foireann an Cheoil
Ethel Glancy
Ethel Glancy
Ceannaire Foirne
Ceol
E-mail
Michelle Geraghty
Michelle Geraghty
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Ernestine Healy
Ernestine Healy
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Marion Stack
Marion Stack
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Hannah Dennehy
Hannah Dennehy
Comhairleoir
Ceol
E-mail
Foireann na Tíreolaíochta
Ada Broderick
Ada Broderick
Ceannaire Foirne
An Tíreolaíocht
E-mail
Éidin Gallagher
Éidin Gallagher
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Paula Needham
Paula Needham
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Susan Connolly
Susan Connolly
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Marie Sheridan
Marie Sheridan
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Breege Henry
Breege Henry
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Sinéad Callanan
Sinéad Callanan
Comhairleoir
An Tíreolaíocht
E-mail
Foireann na Staire
Frieda Crehan
Frieda Crehan
Ceannaire Foirne
An Stair
E-mail
Áine McAlpine
Áine McAlpine
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Denise Nolan
Denise Nolan
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Angela Hanratty
Angela Hanratty
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Peter Whitty
Peter Whitty
Comhairleoir
An Stair
E-mail
Foireann na hEacnamaíochta Baile
Caoimhe Héarún
Caoimhe Héarún
Ceannaire Foirne
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Elma Kent
Elma Kent
Comhairleoir
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Katrina Mahon
Katrina Mahon
Comhairleoir
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Bridget Boland
Bridget Boland
Comhairleoir
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Maria Hickey
Maria Hickey
Comhairleoir
Eacnamaíocht Bhaile
E-mail
Foireann na Teicneolaíochtaí
Gerard Duff
Gerard Duff
Ceannaire Foirne
Teicneolaíochtaí
E-mail
Anthony Griffin
Anthony Griffin
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Barry Nolan
Barry Nolan
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Declan Regan
Declan Regan
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Fintan Walsh
Fintan Walsh
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Fiona Byrne
Fiona Byrne
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Francis O'Farrell
Francis O'Farrell
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Garry Crossan
Garry Crossan
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Ignatius Dineen
Ignatius Dineen
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Jane Doherty
Jane Doherty
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
John Forrest
John Forrest
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
John Kilgannon
John Kilgannon
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Michael Lynch
Michael Lynch
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Ronan McGovern
Ronan McGovern
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Thomas Boyle
Thomas Boyle
Comhairleoir
Teicneolaíochtaí
E-mail
Foireann an Oideachais Reiligiúnaigh
Ailís Travers
Ailís Travers
Ceannaire Foirne
Oideachas Reiligiúnach
E-mail
Niall Mulpeter
Niall Mulpeter
Comhairleoir
Oideachas Reiligiúnach
E-mail
Keith Young
Keith Young
Comhairleoir
Oideachas Reiligiúnach
E-mail
Micheál Scully
Micheál Scully
Comhairleoir
Oideachas Reiligiúnach
E-mail
Léann Ghiúdach
Ailís Travers  C
Ailís Travers C
Ceannaire Foirne
Léann Giúdach
E-mail
Léann Clasaiceach
Ciara Byrne
Ciara Byrne
Ceannaire Foirne
Léann Clasaiceach
E-mail