Gaeilge

Acmhainní

Tá teacht anseo ar réimse acmhainní teagaisc agus foghlama a chuideoidh leat agus tú ag tabhairt faoi Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sóisearaí a chur i ngníomh.

 

NUA: Físghabhálacha Scáileáin, Taifead ar Sheimineáir Ghréasáin agus Físeáin
Téacsanna agus tascanna: An Litríocht mar shíol an eispéiris foghlama
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
MRB 2 & An Tasc Measúnaithe Cuid 2
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
MRB 2: An Tasc Cumarsáideach Cuid 1
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Ailíniú agus Machnamh sa Chleachtas Ranga
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Cur Chuige don Chruinniú AFMÁ
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Foghlaim le Litríocht: Foghlaim le Feasacht (Seimineár Gréasáin T1)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Foghlaim le Litríocht: Foghlaim le Feasacht (Seimineár Gréasáin T2)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Feasacht Teanga i leith an Dátheangachais agus an Ilteangachais
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Am Gairmiúil
Teimpléid Phleanála
T1 - Aonaid Foghlama Samplacha
T2 - Aonaid Foghlama Samplacha
Físghabhálacha Scáileáin (2018-2019)
Pleanáil Roinne T1 (2018-2019)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Pleanáil Roinne T2 (2018-2019)
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Físghabhálacha Scáileáin (2017-2018)
(1/4) Meafar Foghlama na Gaeilge (Scoileanna T1 agus T2)
Físeán YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
(2/4) An Phleanáil Roinne (T1 agus T2)
Físeán YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
(3/4) Aonad Foghlama Samplach 'A' (Scoileanna T1)
Físeán YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
(4/4) Aonad Foghlama Samplach 'A' (Scoileanna T2)
Físeán YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm
Acmhainní Eile T1
Acmhainní Eile T2
Acmhainní Eile (2018-2019)
Ábhar Féideartha don Phunann
Cineál comhaid: YouTube
Cliceáil ar an íomhá chun seinm